добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Landing Helicopter Dock(LHD) Type 75

Основни събития

LHD Type 75
Shanghai


Обща концепция                                   

Започната през 2012


Първоначално инженерно проектиране    

Приключва март 2015
Приетa през юли 2015


Пълна документацияДоговор за изработкаТехнологично проектиранеРязане на листова стомана

Начало Септември 2016?


Изработка на секции

Начало Ноември 2016?


Завършени

Март 2017?


Приключване на дооборудванетоПърво плаване

1-во тр. 2018


Заводски тестовеМорски тестовеПредаване на флота

Септември 2018


The first sheet cutting would have taken place at the Hudong-Zhonghua Shipyard in Shanghai at the end of 2016
    It might be the reason why the new Commander in Chief of the PLA Navy visited this shipyard on Sunday, March 26, 2017 accompanied by the CEO and the main directors of the CSSC group

Name  Awarded

Laid down

Launched

Commissioned  

Decommissioned
June 2012?  

March 26, 2017?  

1 May 2018  Уебсайт в alle.bg