добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Реестр Ка-226


                   

                   

         

                      

Произведен

Предаден

Регистриран       

Забележка


Ка-126

                  

00-01

опитен образецПП 10/86

ГТД ТВ-0-100


Ка-126

                  

00-02

ГТД ТВ-0-100


Ка-126


00-03

ГТД ТВ-0-100

1

Ка-226

226

00-00

макет.jpg

КБ Камова

1993


от Ка-126

2

Ка-126/226

501

01-00

демонстратор

КБ Камова

1997

ПП 04/09/97

Преработен от Ка-126

3

Ка-226

232

00-01

1-ви прототип

КБ Камова

1998


AllisonM250-C20/R2 от `10 с Arrius 2G1

4

Ка-226

002

00-02

2-ри прототип

ПО Стрела

1999

КБ Камова

002 на 06/11/11

5

Ка-226-РС1


00-03

стенд

ПО Стрела

19986

Ка-226

410

00-04

МЧС Башкирия

КумАПП

26/07/04

280 от 31/03/05

AllisonM250-C20/R2

7

Ка-226-РС2


00-05

стенд

ПО Стрела

2002

КумАПП

от `10 с Arrius 2G1

8

Ка-226

RF-21001

01-01

МВД Москва

КумАПП
9

Ка-226

RА-21009 

01-02

МВД

КумАПП
10

Ка-226

RF-19606

01-03

ФБС

КумАПППограничная служба

11

Ка-226

RА-21003

01-04

МВД Татарстан

КумАППСтавропол 10/10/13

12

Ка-226.50

RF-21005

01-05

МВД Волгоград

КумАПП
13

Ка-226.50

RА-21002

02-01

МВД Москва

КумАПП

2007


Унищожен_19/09/07

14

Ка-226


02-02


КумАПП
15

Ка-226


02-03

Износ Литва

КумАПП
16

Ка-226.50

RF-21004

02-04

МВД Краснодар

КумАПП

12/09/0817

Ка-226


02-05


КумАПП
18

Ка-226

RF-21007

03-01

МВД Воронеж

КумАПП

22/06/1019

Ка-226

41 жълт

03-02

МЧС Украйна

КумАПП
20

Ка-226


03-03


КумАПП
21

Ка-226


03-04


КумАПП
22

Ка-226.50


03-05


КумАПП
23

Ка-226


04-01


КумАПП
24

Ка-226


04-02


КумАПП
25

Ка-226


04-03


КумАПП
26

Ка-226


04-04


КумАПП
27

Ка-226Т-РС2


04-05

стенд

КумАПП

2007

КумАПП

от `10 с Arrius 2G1

28

Ка-226Т.15

борд 237

05-01

1-ви прототип

КумАПП

2007

КБ Камова

от `10 с Arrius 2G1

29

Ка-226Т.16

238/387

05-02

2-ри прототип

КумАППот `10 с Arrius 2G1

30

Ка-226Т

борд 239

05-03

3-ти прототип

КумАППArrius 2G

31

Ка-226Т


05-04


КумАППArrius 2G

3205-05


КумАПП
3306-01


КумАПП
3406-02


КумАПП
3506-03


КумАПП
3606-04


КумАПП
3706-05


КумАПП
3807-01


КумАПП
3907-02


КумАПП
4007-03


КумАПП
4107-04


КумАПП
4207-05


КумАПП
43


RA-00005

08-01

Газпромавиа

ПО Стрела


КБ Камова


44


RA-00006

08-02

Газпромавиа

ПО Стрела


КБ Камова


45


RA-00007

08-03

Газпромавиа

ПО Стрела


КБ Камова


46


RA-19301

08-04

Orenair

ПО Стрела

30/09/0847


RA-19302

08-05

Orenair

ПО Стрела

30/09/08


226.19

48


RA-19303

09-01

Газпромавиа

49


RA-19304

09-02

Газпромавиа

5009-03


5109-04


5209-05


53

Ка-226Т

борд 240

10-01

прототипRA-00001?

от `10 Arrius 2G1

54

Ка-226Т

борд 241

10-02

241.jpgRA-00002?


55

Ка-226.80

5156

Ка-226.80

5257

Ка-226.80

5358

Ка-226.80

5459

Ка-226.80

5560

Ка-226.80

56

04-02

5233954108102

61

Ка-226.80

57

04-03

5233954108104

62

Ка-226.80

5863

Ка-226.80

5964

Ка-226.80

6065

Ка-226.80

6166

Ка-226.80

6267

Ка-226.80

6368

Ка-226.80

6469

Ка-226.80

6570

Ка-226.80

6671

Ка-226.80

67
201372

Ка-226.80

68
201373

Ка-226.80

69
201374

Ка-226.80

70
201375

Ка-226.80

71
201376

Ка-226.80

72
201377

Ка-226.80

73
201378

Ка-226.80

74
201379

Ка-226.80

75
201380


76
201481


77
201482


78
201483


79
201484


80
201485


81
201486


82
201487


83
201488


84
201489


85
201490


86
201491


87
201492


88
201493


89
201494


90
201495


1
201596


2
201597


3
201598


4
201599


5
2015100


6
2015101


7
2015102


8
2015103


9
2015104


10
2015105


11
2015106


12
20155233954208107RF-13349
борд 415
Ка-226А

RA-00001
Ка-226А

RA-00002КумАПП

2003
Ка-226

RF-21024КумАПППограничная служба


КумАПП                           

борд 

                   

           Ка-226-80

    2260033000?000

  5233954208107

409

11/06/2015

ВВС

RF-13348

415RF-13349

416RF-13350

417RF-13351


Ка-226Т

    22600330001002

  523226521002

241

11/05/2013

Камов


    За програмата Ка-226 беше изнесена информация от КБ Камов. Според нея до 1 април 2011 година са произведени 5 прототипа и 18 машини пробна серия в три завода Опитния на Камов, ОАО "ПО "Стрела" Оренбург и «КумАПП» Кумертау. Доставени са на «Газпромавиа» 4 вертолета, на ГУВД Москва 2 вертолета, на МВД 5 вертолета, на Оренбург 2 вертолета, на ФСБ 4 вертолета и на МЧС Украйна един вертолет.

    По данни от отчетите на «КумАПП» през 2009 година са произведени 4 машини, а през 2010 година 10 машини. През 2011 година са построени първите за МО на РФ, като 4 от тях постъпват в Торж в края на годината, а останалите 2 са приети и доставени през 2012 година и са първите пристигнали в Сокол. Освен тях са доставени на МВД четири машини регистрации от RF-21008 до  RF-21011 или общо през 2011 година са произведени 10 вертолета.

    През 2012 година са произведени 11 вертолета, като от тях 2 регистрации RF-21012 и 21014 са за МВД, а останалите 9 за МО на РФ.

    Ако обобщим до началото на 2013 година са доставени на «Газпромавиа» 4 вертолета, на ГУВД Москва 2 вертолета, на МВД 11 вертолета, на Оренбург 2 вертолета, на ФСБ 4 вертолета, на МЧС Украйна един вертолет, за МО на РФ 15 машини и има данни за една машина изнесена за Литва или общо 40 вертолета. Освен тях са произведени и още 8 прототипа. От всичките 48 в «КумАПП» са произведени 35 машини, в опитния завод на Камов 3 вертолета и 10 в ОАО "ПО "Стрела" Оренбург.

  Ка-226Т     борд 240       10-01 МЧС на Русия   523226521001
49 Ка-226Т     борд 241       10-02 МЧС на Русия   523226521002
АОСН ГУ МВД по Краснодарскому краю (RF-21004 и RF-21012)
АОСН ГУ МВД по Москве (RF-21001 и RF-21008), катастрофа RF-21002
АОСН ГУ МВД по Санкт-Петербургу (RF-21006 и RF-21011)
АОСН ГУ МВД по Татарстану (RF-21003 Ставропол и RF-21014)
АОСН ГУ МВД по Волгоградской области (RF-21005),
АОСН ГУ МВД по Воронежской области (RF-21007),
АОСН ГУ МВД по Астраханской области (RF-21009)
АОСН ГУ МВД по Кабардино-Балкарии (RF-21010).
АОСН ГУ МВД по Ставрополе RF-21003 2008 10/10/2013

Газпромавиа  RA-19303
Газпромавиа  RA-19304
Газпромавиа  RA-00005
Газпромавиа  RA-00007

4 броя ФСБ RF-21024

Итоги работы КумАПП в 2013 году

http://alexeyvvo.livejournal.com/67048.html

Годовой отчет ОА «Кумертауское авиационное производственное предприятие» за 2013 год (ссылка для скачивания).
В течение 2013 года Обществом произведено и поставлено 14 вертолетов различных модификаций, в том числе 9 вертолетов Ка-226.80 для Министерства Обороны Российской Федерации, 1 вертолет Ка-226Т для ОАО «Камов» (вероятно планировавшийся к поставке в МЧС), 3 вертолета Ка32А11ВС в Китайскую Народную Республику, 1 вертолет Ка-32А в Азербайджан (предположительно после капитального ремонта). При этом плановые показатели были существенно больше: Ка-226 – 18 машин, Ка-32 – 12 вертолетов, модернизация – 2 и ремонты - 6 машин.
Выручка составила 4,2 млрд. руб. (годом ранее – 9,2), в том числе стоимость поставленных вертолетов – 3,567 млрд. (семейство Ка-32 – 2,248 млрд., Ка-226 – 1,532 млрд.), выполненных капитальных ремонтов – 52 млн.
Планы на 2014-2015 годы:
Ка-226/226Т/226ТГ – по 15 машин ежегодно
Ка-32 – 6 и 3 вертолета
Ка-31 – 2 и 5.
Модернизация вертолетной техники – 6 и 12 (имеется в виду Ка-27М?)
Производство ремонтов вертолетной техники – 4 и 7 единиц.

Холдинг "Вертолеты России"

МОСКВА, 23 авг 2016. Холдинг "Вертолеты России" ведет переговоры о поставке легких вертолетов "Ансат" и Ка-226Т в интересах Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана – по предварительным оценкам, Тегеран нуждается в 60 машинах данного класса, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Вертолеты России" ведут переговоры по поставке легких вертолетов "Ансат" и Ка-226Т в интересах Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана. По нашим оценкам, потребность Ирана в российских вертолетах легкого класса составляет порядка 60 машин", - цитируется в сообщении заместитель гендиректора холдинга Александр Щербинин.

По его словам, данные вертолеты предназначены для создания службы авиационной скорой помощи. Помимо поставки вертолетов также прорабатывается вопрос организации их сборки в Иране.

Первый корабельный Ка-226Т

МОСКВА, 28 дек 2016. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, на машину ожидается высокий спрос в РФ и за рубежом, сообщил в среду генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

"В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал", — сказал Михеев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также напомнил, что в 2016 году что КумАПП успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны.

«ВР» передали заказчику первые Ка-226Т корабельного базирования

30/03/2017
Корпорация «Вертолеты России» передала заказчику — одной из российских силовых структур — первые два вертолета Ка-226Т палубного базирования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, эти машины, в отличие от сухопутной версии, имеют складную конструкцию лопастей несущего винта и выполнены с учетом антикороррозионных требований к эксплуатации в морских условиях. Также вертолеты получили некоторые новые элементы в составе бортового оборудования.

Машину планируется использовать на патрульных и поисково-спасательных задачах, а также в качестве транспортного вертолета.

Об организации тендера на поставку ФСБ России шести вертолетов Ка-226Т палубного базирования сообщалось осенью 2015 года. Вертолеты, согласно техническому заданию, предназначались для эксплуатации со сторожевых кораблей проекта 22460 «Рубин», строящихся в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ (переданы в эксплуатацию девять кораблей, строятся два, запланированы к постройке еще три — прим. «Ленты.ру»).

Контракт был заключен с Кумертауским авиационным производственным предприятием на сумму 2,248 миллиарда рублей. Первая поставка должна была состояться до 1 апреля 2017 года. По условиям соглашения, четыре машины требуется сдать в 2017 году, еще две — до апреля 2018-го.

Ка-226Т успешно прошел испытания в Иране

18.09.2017
"Вертолеты России" при поддержке иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) успешно провели в течение августа-сентября 2017 года на территории Ирана испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, по результатам которых подтверждена возможность эксплуатации винтокрылой машины в условиях экстремально высоких температур.
Испытания проводились в рамках меморандума, подписанного АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и компанией IHSRC на международной выставке HeliRussia в мае 2017 года, а их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающей среды до +50 градусов по Цельсию.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.