добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Реестр Су-30СМ

№   

бо

рд

серия            

регистър   

Първи полет  

ПредаденЗабележка10МК5 1000


За статически и наземни изпитания

1   

01

10МК5 1001

RF-95696

21/09/12.

22/11/2012
2

02

10МК5 1002

RF-95697

25/09/12.

22/11/2012
3

54

10МК5 1003

RF-92021

04/2013

06/05/13 в Ахтубиискв Липецк 30/07/16

4

55

10МК5 1004

RF-93665

05/2013

13/09/13 в Иркутскв Липецк,

5

56

10МК5 1005

RF-93666

01/06/13.

13/09/13 в Иркутскв Липецк 30/07/16 RF-95840, RF-93654

6

57

10МК5 1006

RF-93667

19/08/13

27/09/13 в Липецкв Липецк,

7

01

10МК5 1007

RF-

10/09/13

09/11/13 Домна
8

02

10МК5 1008

RF-

09/09/13

09/11/13 ДомнаRF-93682 02

9

03

10МК5 1009

RF-

04/10/13

10/11/13 ДомнаRF-93676 03

10

04

10МК5 1010

RF-

13/10/13

29/11/13 Домна
11

05

10МК5 1011

RF-

10/13

29/11/13 Домна
12

06

10МК5 1012

RF-

01/11/13

30/11/13 Домна
13

07

10МК5 1013

RF-91902

12/11/13

23/12/13 Домна
14

14?

10МК5 1014


11/13

23/12/13 Домна
15

15?

10МК5 1015

RF-91813

25/11/13

23/12/13 Домна
16

10

10МК5 1016

RF-

29/11/13

24/12/13 Домна
17

16

10МК5 1017

RF-91814

25/02/14

31/05/14 Домна16, 20/05/14 Астана  RF-92739 26/06/17"Ир"

18

17

10МК5 1018

RF-91815

10/03/14

31/05/14 Домна
19

18

10МК5 1019


21/03/14

10/06/14 Домна
20

19

10МК5 1020

RF-92742

31/03/14

10/06/14 Домна70 парад RF-95001

21

20

10MK5 1101


25/04/14

10/06/14 Домна
22

35

10MK5 1102


30/05/14

18/07/14 ЕйскМА РФ(1)

23

36

10MK5 1103

RF-93824

31/05/14

18/07/14 ЕйскМА РФ(2)

24

37

10MK5 1104


14/06/14

18/07/14 ЕйскМА РФ(3)

25

24

10MK5 1105

RF-91986

15/06/14

11/08/14 Домна12/08/14 24. 70 парад RF-95003  26/06/17 дом

26

25

10MK5 1106


26/06/14

11/08/14 Домна12/08/14 70 парад RF-95004

27

21

10MK5 1107

RF-93668

17/07/14

29/08/14 Домна23/09/14? 21. 70 парад, 26/06/17 дом

28

23

10MK5 1108


25/07/14

29/08/14 Домна23/09/14? 23.jpg 70 парад RF-95002

29

26

10MK5 1109

RF-93670

12/08/14

28/09/14 Домна30/09/14? Сирия до 11.08.16,

30

27

10MK5 1110


25/08/14

30/10/14 Домна01/11/14? Сирия до 11.08.16,

31

28

10MK5 1111


04/09/14

30/10/14 Домна01/11/14? парад RF-95005 Сирия до 11.08.16,

32

29

10MK5 1112


08/09/14

14/11/14 Домнадоставен 05/12/14 Сирия до 11.08.16,

33

31

10MK5 1113

RF-92214

11/09/14

30/11/14 Домнадоставен 05/12/14

34

14

10MK5 1114

RF-91812

20/10/14

12/12/14 Дземги 15/09/15

35

15

10MK5 1115

RF-91813

10/11/14

26/12/14 Дземги

36

16

10MK5 1116

RF-91814

19/11/14

26/12/14Дземги

37

17

10MK5 1117

RF-91815

22/11/14

26/12/14Дземги

38

01

10MK5 1118


31/01/15

07/04/15Казахстан

39

02

10MK5 1119


19/02/15

07/04/15Казахстан

40

03

10MK5 1120


08/02/15

14/04/15Казахстан

41

04

10MK5 1201


27/02/15

17/04/15Казахстан

42

38

10MK5 1202

RF-00000

15/03/15

16/07/15МА РФ(4) MAKC 2015 20/08/15

43

39

10MK5 1203


01/04/15

16/07/15МА РФ(5) MAKC 2015 20/08/15

44

40

10MK5 1204

RF-33784

18/04/15

2015МА РФ(6) доставен 01/10/15 в Ейск

45

41

10MK5 1205


02/05/15

2015МА РФ(7) доставен 01/10/15 в Ейск

46

42

10MK5 1206


07/05/15

2015МА РФ(8) доставен 01/10/15 в Ейск

47

01?

10MK5 1207


17/05/15

2015доставен 27/12/15 03 Су-30СМ2/Су-35УБ?ГЛИЦ?

48

02?

10MK5 1208


19/05/15

2015доставен 27/12/15 04 Су-30СМ2/Су-35УБ?ГЛИЦ?

49

03

10MK5 1209


29/05/15

10/10/15Миллерово 13/10/15, 1ва м. 2-ри полк, Сирия?

50

04

10MK5 1210


08/07/15

10/10/15доставен 13/10/15 (03, 04, 08, 11) Сирия?

51

05

10MK5 1211

RF-95821

07/15

10/10/15доставен 13/10/15 Миллерово

52

06

10MK5 1212

RF-93654

07/15

09/12/15доставен 16/12/15 Миллерово?

53

07

10MK5 1213


07/15

30/10/15доставен 06/11/15 Миллерово

54

08

10MK5 1214

RF-95823

02/09/15

30/10/15доставен 06/11/15 Миллерово

55

09

10MK5 1215


04/09/15

09/12/1521.10.2015 доставен 16/12/15 Миллерово

56

10

10MK5 1216


12/09/15

201526/10/15 доставен 05/02/16 Миллерово

57

11

10MK5 1217

RF-93656

09/15

09/12/15?доставен 16/12/15 Миллерово

58

12

10MK5 1218


09/15

2016доставен 05/02/16 Миллерово

59

01

10MK5 1219


10/15

2016доставен 05/02/16 Миллерово

60

02

10MK5 1220


10/15

10/0216доставен /02/16 Миллерово

61

21

10MK5 1301


10/15

10/02/16доставен /02/16 Миллерово

62

22

10MK5 1302


11/15

2016доставен /02/16 Миллерово

63

23

10MK5 1303


11/15

10/02/16доставен /02/16 Миллерово

64

24

10MK5 1304

RF-95840

11/15

2016доставен 05/02/16 Миллерово

65

25

10MK5 1305


12/15

2016доставен /02/16 Миллерово

66

26

10MK5 1306

RF-95864

12/15

11/02/16дост. 14/02/16 Миллерово ●03.05.18 катастрофа

67

27

10MK5 1307


12/15

02/2016 МиллеровоГЛИЦ?, Сирия?

68

28

10MK5 1308


12/15

11/02/16 МиллеровоПоследна `15(61-ва) ГЛИЦ?, Сирия?

69

29

10MK5 1309


04/2016

17/10/16лети 1309  Миллерово? 29

70

30

10MK5 1310


04/2016

17/10/1605/04/16 08/09/16  30

71

50?

10MK5 1311


04/2016

10/201621/04/16 159 иап

72

51?

10MK5 1312


04/2016

10/2016159 иап или износ73

30

10MK5 1313

RF-81701

19/05/16

07/10/1619/05/16 "Русские витязи" п-15/10/16

74

31

10MK5 1314

RF-81702

04/06/16

07/10/16"Русские витязи" п-15/10/16

75

05

10MK5 1315


28/11/16
24/12/16Казахстан 26/12/16

76

06

10MK5 1316


13/12/16

24/12/16Казахстан 26/12/16

77

43

10MK5 1317


20/06/16

2016"Севастопольский"(9) 20 ВМС на РФ п-01/10/16

78

32

10MK5 1318

RF-81703

07/2016

2016"Русские витязи"

79

33

10MK5 1319

RF-81704

16/07/16

2016"Русские витязи"

80

34

10MK5 1320

RF-81705

13/08/16

28/11/1627/08/16 Посл. за ВКС на РФ към 07/09/15 "РВ"

81

35

10MK5 1401

RF-81706

24/08/16

28/11/1624/08/16 3-я за ВВС+35 самолета 01/16 "РВ"

82

36

10MK5 1402

RF-81721

06/10/16

28/11/16"Русские витязи"

83

45?

10MK5 1403


30.10.16

2016"Иркутск" ВВС ЧФ(10)

84

47?

10MK5 1404


07/11/16

2016ВВС ЧФ(11)

85

48?

10MK5 1405


11/2016

2016ВВС ЧФ(12)

86

70

10MK5 1406

RF-33843

15/11/16

2016ВВС БФ(1)

87

37

10MK5 1407


15/11/16

28/11/16"Русские витязи"

88

23

10MK5 1408


00/12/16

12/2016ВВС СФ(1)

89

22

10MK5 1409


08/12/16

12/2016ВВС СФ(2) 2016-21

90

71

10MK5 1410


18/03/17

26/05/17ВВС БФ(2) 1/`17

91

72

10MK5 1411


11/04/17

26/05/17ВВС БФ(3) 2/`17

92

71

10MK5 1412


08/04/17

31/05/1714-й иап  03/06/17 1/`17

93

72

10MK5 1413


18/04/17

31/05/1714-й иап  03/06/17 2/`17

94

73

10MK5 1414

RF-81734

30//04/17

24/07/1714-й иап 27/07/17, 14/07/17 ВП 3/`17
95
74
10MK5 1415RF-81735
00/05/1724/07/17

14-й иап 27/07/17, 14/07/17 ВП 4/`17

96

75

10MK5 1416


24/05/17

00/08/1714-й иап 00/08/17 5/`17

97

76

10MK5 1417


31/05/17

00/08/1714-й иап 00/08/17 6/`17

98

73

10MK5 1418


16/06/17

2017ВВС БФ(4) 24/08/17 3/`17

99

74

10MK5 1419


20/06/17

2017ВВС БФ(5) 24/08/17 4/`17

100

75

10MK5 1420


05/07/17

2017ВВС БФ(6) 24/08/17 5/`17

101

77

10MK5 1501


15/07/17

25/09/1714-й иап 01/10/17 7/`17

102

78

10MK5 1502


RF-81738

30/07/17

25/09/1714-й иап 10/12?  10/`17

103

79

10MK5 1503


15/08/17

201714-й иап 28/10? 8/`17

104

80

10MK5 1504


00/08/17

201714-й иап 28/10? 9/`17

105

81

10MK5 1505


24/10/17

201714-й иап 10/12? 11/`17
106
82
10MK5 1506
31/10/17
2017

14-й иап 10/12? 100 борта МО РФ, 6 Каз.12/`17
107
07
10MK5 1507
09/12/1726/12/17

Казахстан

108

08

10MK5 1508


00/12/17

25/12/17Казахстан

109

51

10MK5 1509

RF-81870

13/02/18

24/04/1814-й иап 27/04/18

110

52

10MK5 1510

RF-81871

06/02/18

24/04/1814-й иап 27/04/18
111
53
10MK5 1511RF-8187203/03/1824/04/18

14-й иап 27/04/18
112
54
10MK5 1512RF-8187313/03/1824/04/18

14-й иап 27/04/18
113
55
10MK5 1513?RF-8187427/03/18
2018


14-й иап 03/07/18
114
56
10MK5 1514?RF-8187511/04/18
2018


14-й иап 03/07/18
115
76
10MK5 1515?
18/04/182018


ВВС БФ(7)  "Черняховск" 01/07/18
116
77
10MK5 1516?
09/05/182018


ВВС БФ(8)  "Черняховск" 01/07/18
117
57
10MK5 1517?RF-81768 31/05/18
30/06/18

14-й иап 09/09/18
118
58
10MK5 1518?RF-81769 00/07/18
30/06/18

14-й иап 09/09/18
119
5910MK5 1519?RF-81770 00/07/182018

14-й иап 09/09/18
120
60
10MK5 1520?RF-81771 00/08/182018

14-й иап 09/09/18
121
61
10MK5 1601RF-8177228/08/182018


14-й иап 30/11/18(26/09/18)
122
62
10MK5 1602RF-6177324/09/18
2018


14-й иап 22/12/18
123
09
10MK5 1603
00/11/18
2018


Казахстан 20/12/18
124
10
10MK5 1604
00/11/18
2018

Казахстан 21/12/18
125
126
11
12
10MK5 1605
10MK51606      

00/11/18
00/11/18
2018
2018


Казахстан 25/12/18
Казахстан 25/12/18
127
01
10MK5 1607

03/03/19
11/11/19


13/11 Барановичи  61-й ИАБ ВВС Белорус

128
02
10MK5 1608
13/03/19
11/11/19

13/11 Барановичи  61-й ИАБ ВВС Белорус

129
03
10MK5 1609
00/00/19
18/11/19


20/11 Барановичи  61-й ИАБ ВВС Белорус

130
04
10MK5 1610
00/00/19
18/11/19


20/11 Барановичи  61-й ИАБ ВВС Белорус

131

30

10MK5 1611


24/09/19?

16/12/1927/12/19 Гюмри, Армения

132

31

10MK5 1612


17/09/19?

16/12/1927/12/19 Гюмри, Армения

133

32

10MK5 1613


28/09/19?

20/12/1927/12/19 Гюмри, Армения

134

33

10MK5 1614


00/09/19

20/12/19

27/12/19 Гюмри, Армения

135


10MK5 1615


00/10/19

16/12/19


136


10MK5 1616


00/10/19

16/12/19


137

10MK5  1617

00/00/19
2019?


138


10MK5  1618


00/00/19

2019?


139

10MK5  1619

2019

Подписан контракт на поставку СУ-30СМ 07/11

140


10MK5  16202019
Мьянма
Алжир?
Иран?
19 Мая 2017 г. "Вернулись в родное гнездо" В Иркутск пришли из Ахтубинска(Перми, Толмачево) три Су-30 СМ (без RF) Бортовые № 03; 04; 27 ВВС России
2 прототипи
4 установъчна серия
30 за ВВС
4 за Казахстан
8 за ВМФ
30 за ВВС/втори договор/
78 общо плюс съмнение за още две опитни или до 10MK5 1320 включително
остават по договори
20 за ВМФ
35 за ВВС/трети договор/
8 "Русские витязи"
2 за Казахстан/2016/
4 за Казахстан/2017/
6 за Казахстан/2018/
и 14 за Алжир по другия регистър
или общо 89 машини или плана на завода за три години от 2016 до 2018;  През декември 2013 година е сключен договор изработка на 5 изтребителя Су-30СМ за флота на Русия. Машините ще са за учебния център в Ейск. Говори се, че две от тях ще бъдат в палубен вариант. До момента палубни самолети се изработваха само в завода в Комсомолск на Амур. Възможно е, това да е разработка на корпорация Иркут, съобразена и с искането на Индия за палубен вариант на Су-30МКИ, за което ви информирахме. Има слух, че ще бъдат поръчани от флота на Русия още 30-60 самолета, като договора ще бъде сключен през 2014 година. Тези самолети ще бъдат тясно специализирани и ще заменят морските Су-24М и Су-24МР.
  Група от 30 пилоти от база Домна вече изкара курс за самолета в Липецк. Сега там се обучава още 20 млади пилоти, които в края на пролетта също ще постъпят в Домна в 412-ти смесен авиополк 12/2013
2012-2
2013-14(16)
2014-21(37)
2015-31-27(68/64), 4 Казахстан и последни комплекти за Индия общо 222 машини
2016-27?-19(95?/83) 8 "Русские витязи",  2 Миллерово?, 2 Бесовец?( Сирия), 8 Алжир?, 2 Казахстан?, ВФ РФ 7
2017-27?-19(124?/100) 6 Алжир?, 2 Казахстан, ВФ РФ 5, ВКС РФ 12, 25-27
2018-20?-17(141?/114) 2 X?, 3-4 Казахстан?, ВФ РФ 2, ВКС РФ 12,
Суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых 88(30+30+28) предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28(12+16) - для Морской авиации ВМФ России. К настоящему времени ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом 66 истребителей Су-30СМ (из них десять в 2016 году), а Морская авиация - 17 (из них семь в 2016 году и два указанных новых- в 2017 году).
До тук 66+17=83 плюс 6 Казахстан и два необявени 10MK5 1311 и 10MK5 1312 или общо 91.(28/05/2017)
Плюс 2(71 и 72 / 14-ти ИАП) стават 93 до
03/06/2017.
Статистика выпуска Су-30СМ на ИАЗ по годам:
Released / transferred to the Ministry of Defense
2012 г. – поднято 2, передано 2.
2013 г. – поднято 14, передано 14.
2014 г. – поднято 21, передано 21.
2015 г. – поднято 31, передано 19.
2016 г. – поднято 21, передано 33.
На 09.12.2017 – поднято 19, передано 17

Реестр Су-30MKA(2016)

В январе 2006 г. заключён контракт (1,5 млрд $) на поставку 28 Су-30МКА с опционом ещё на 16 бортов. Поставки осуществлены в 2007–2009 годах. Лётчики ВВС Алжира на четырёх Су-30МКА прошли обучение в Жуковском. В мае 2010 г. все 28 машин приступили к боевому дежурству в 12-ой Эскадре ПВО (12.EDA), состоящей из двух эскадрилий. Штатная численность эскадрильи Алжира 14 самолётов.
В марте 2010 г. заключён контракт (1 млрд $) на дополнительную партию (контрактация опциона 2006 г. на 16 единиц). Поставки осуществлены в 2011–2012 годах. Первые две машины отправлены 25.11.2011, всего в 2011 г. поставлены 8 самолётов, остальные 8 поставлены в 2012 г. 44 Су-30МКА эксплуатируются в трёх истребительных эскадрильях по 14 машин (121.EdC, 122.EdC, 123.EdC в составе 12-й Эскадры ПВО – 12.EDA), плюс 2 Су-30МКА в варианте разведчика вне штата (встречается наименование Su-30MKR). В апреле 2015 г. подписан контракт (1,2 млрд $) на очередные 14 Су-30МКА.

№ 

бо

рд

серия            

регистър   

Първи полет  

Предаден Забележка

1   


10МК4 505

KF-19

10/11/2016

14/12/1622/12/15!?!

2


10МК4 50614/12/16
3


10МК4 5072016http://ic.pics.livejournal.com/ 08/06/16

4


10МК4 5082016
5


10МК4 5092016
6


10МК4 510

KF-49


201624/12/2016

7


10МК4 6012016
8


10МК4 6022016
9


10МК4 603201700/07/17

10


10МК4 604201700/07/17

11


10МК4 605201700/07/17

12


10МК4 6062017
13


10МК4 6072017
14


10МК4 6082017
15

16


борд 

серия            

регистър   

Първи полет  

Предаден Забележка

1   


10МК4 101

KF-12


2


10МК4 102

KF-16


3


10МК4 103

KF-18


4


10МК4 104

KF-22


5


10МК4 105

KF-24


6


10МК4 106

KF-26


7


10МК4 107

KF-


8


10МК4 108

KF-


9


10МК4 109

KF-


10


10МК4 110

KF-


11


10МК4 201

KF-


12


10МК4 202?

KF-45


13


10МК4 203

KF-48


14


10МК4 204

KF-53


15


10МК4 205

KF-54


16


10МК4 206

KF-56


17


10МК4 207

KF-61


18


10МК4 208

KF-


19


10МК4 209

KF-


20


10МК4 210

KF-


21


10МК4 301

KF-


22


10МК4 302

KF-


23


10МК4 303

KF-21


24


10МК4 304

KF-


25


10МК4 305

KF-


26


10МК4 306

KF-


27


10МК4 307

KF-94


28


10МК4 308

KF-


1   


10МК4 309

KF-


2


10МК4 310

KF-


3


10МК4 401

KF-


4


10МК4 402

KF-


5


10МК4 403

KF-98


6


10МК4 4047


10МК4 4058


10МК4 4069


10МК4 40710


10МК4 40811


10МК4 40912


10МК4 41013


10МК4 50114


10МК4 50215


10МК4 50316


10МК4 5041

10МК4 505


2

10МК4 506


3

10МК4 507


4

10МК4 508


5

10МК4 509


6

10МК4 510


7

10МК4 601

8

10МК4 602


9

10МК4 603

10

10МК4 604


11

10МК4 605


12

10МК4 606


13

10МК4 607


14

10МК4 608Доставки на Су-30СМ

По план тази година трябва да бъдат доставени 15 машини и да бъде окомплектована Домна с две ескадрили по 12 самолета Су-30СМ. Три вече са доставени. В плановете влиза производството на още 6 изтребителя. Според съобщеното част от тях ще са за флота и може би два-три ще отидат в Ейск и нова ескадрила(Крим), която ще започне да се създава до края на тази година. Заводът производител е заложил още самолети. Колко ще бъдат произведени до края на годината е неизвестно?(14/01/14)

Реестр Су-30

№  

борд

серия  

Заводско

означ.


Първи

полет

Преда-

ден

От , сега е            

Забележка    


04
10/09/86от 1-ри сер. Т-10У-4, 01-01(01011) Иркутск`85

1

05

00-01

10ПУ-01


1988от 2-ри сер. Т-10У-5, 01-02(01012) Иркутск`86

2

06

00-02

10ПУ-02


1988от 3-ти сер. Т-10У-6, 02-01(02003) Иркутск`86

3

596

01-01

10ПУ-03

1991

14/04/92(02001)

4

597

01-02

10ПУ-04

1991
(02005)   02/10/10

5

03

01-03

10ПУ-05

1992


06/98

Виетнам, № 8526

(02002?) от сериен 16-00? довършен през 1998

6

04

01-04

10ПУ-06

1992


06/98

Виетнам, № 8527

(02004?) от сериен 16-00? довършен през 1998

7

56

02-01

(04003)

1993Су-30МКИ № 01

Унищожен на 12/06/1999

8

53

02-02

(04007)

1994

9

54

02-03

(04010)

1995

10

204

02-04

(04016?)

1995


   11

52

03-01

(07023)

1996

12

302

03-02

(07030)

1997

13

50

03-03

(07035)

1997

14

51

03-04

(07037)

1997

15


.04-0116

02

.04-02


17/08/2005

17


.04-0318


.04-0419

501

.20

502

.21

503

.80-01

Су-30МК2-2

№ 79810380201

22

504

.80-02


№ 79810380202

      Забележка:
      За изработката на третия(10ПУ-05) и четвъртия(10ПУ-06) пред серийни Су-27П са отделени два серийни изтребителя или по-точно частите за тях. Тяхното сглобяване е спряно, поради липса на средства. От комплектите са сглобени през 1998 година два изтребителя за Виетнам, заместващи унищожените в катастрофата в Иркутск. На практика те са завършени, като чисти Су-27.

Реестр Су-30МКИ

№ 

борд

серия  

Заводско  

означение 


Първи

полет

Предаден

 От , сега е               

Забележка    


05

19-07

Су-30И-5


04/2001Су-27УБ, борд 715 прототип Aero India'01

1

.01

00-01

10МКI-001

10ПУ-7(02-01) Унищожен на 12/06/99

2

.06

00-02

10МКI-002

от 2-ри опитен 10ПУ-02, 02-01(02003)

3

.05

.01-01

10МКI-101


.20/11/00От 19-07

4

.04

.01-02

10МКI-102

От 20-06

5

.02

.01-03

10МКI-103

От сериен

6

.03

.01-04

10МКI-104

От 19-06 за статически изпитания

7

.07

.02-01

10МК2101

Първи сериен

8

9

722

02-03

10МК2103

ОКБ Сухого 07/2001
  Индийските медии съобщиха за сериозни проблеми по изтребителите Су-30МКИ. Основно индийците се оплакват от нестабилност в работа бордовите компютри на самолета. Както вече Ви информирахме подобен проблем има и при Су-35С. Според слуховете за това, някои руски пилоти са отказали да летят на него.(07/03/2014)

"Иркут" завершит поставку Индии 222 комплектов Су-30МКИ в 2015

МОСКВА, 17 фев — Российская авиационная корпорация "Иркут" (в составе ОАК) в 2015 году завершит все запланированные поставки Индии 222 технологических комплектов многоцелевых истребителей Су-30МКИ.

"Корпорация "Иркут" в течение 2015 года закончит поставки технологических комплектов самолетов Су-30МКИ индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Таким образом, корпорация успешно завершит поставку 222 комплектов для их сборки на заводе HAL в Насике",(Су-30МКИ последни 6 комплекти за Индия).

В настоящее время в составе ВВС Индии имеется около 200 Су-30МКИ, часть из них была собрана в РФ.

Высокоманевренный многоцелевой двухместный боевой самолет Су-30МК (вариант для Индии называется Су-30МКИ), выпускаемый "Иркутом" с 2002 года, способен поражать высокоточным оружием воздушные, наземные и надводные цели в одном боевом вылете, действуя на значительном удалении от базы, в любую погоду и время суток в условиях информационного и огневого противодействия противника.

Объем выполняемых "Иркутом" заказов на Су-30МК превысил 300 самолетов. Свои высокие возможности самолет подтвердил в ходе эксплуатации в составе ВВС Индии(200), Малайзии(18), России(40)  и Алжира(44).

Су-30СМ получит на вооружение сверхзвуковую крылатую ракету

Корпорация «Иркут» модернизирует самолеты ВВС России Су-30СМ, чтобы они могли нести крылатые сверхзвуковые ракеты. Об этом информирует  руководителя компании Олега Демченко.
По его словам, сейчас в Минобороны разрабатывается план соответствующих мероприятий, ищутся источники финансирования.
Ранее сообщалось, что корпорация «Иркут» доработала индийский истребитель Су-30МКИ под применение сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos-A, создававшейся совместно Россией и Индией на основе экспортной российской ракеты «Яхонт». По такой схеме будут модернизированы 42 самолета индийских ВВС.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», является развитием Cу-30МКИ, поставлявшегося в Индию (с 1999 года заказчику передано свыше 200 машин), Алжир (продано 44 самолета), Малайзию (поставлено 18 единиц). 72 истребителя Су-30СМ заказали ВВС России и авиация ВМФ, еще 4 машины изъявил желание купить Казахстан.(19/03/2015)
  Коментар:
  Поръчаните 12 от флота със сигурност ще бъдат първите, който ще имат такива възможности.

Проблеми при индийските Су-30МКИ

На 17 март индийският министър на отбраната Манохар Парикар е заявил пред парламента на страната, че индийските изтребители Су-30МКИ „имат често откази във въздуха, свързани с двигателите” и сравнително нисък процент на изправни самолети .

Су-30МКИ са на въоръжение от 1997 г. и до сега индийските ВВС са загубили пет самолета от този тип.

В периода от месец януари 2013 до декември 2014 е имало 35 технически проблеми с двигателите „Сатурн АЛ-31ФП” на лицензно произведените Су-30МКИ. Отказите са основно свързани с неизправни лагери на двигателите и ниско налягане на маслото.

Според министъра „умората на метала” е причина за откъсване на стружки от лагерите, които замърсяват маслото на двигателя. От констатираните в споменатия по-горе период 69 неизправности по двигателите АЛ-31ФП „33 са в резултат на наличие на стружки в маслото, 11 от вибрации на двигателите и 8 вследствие падане налягането на маслото”, докладва министъра. Парикар не е казал какви са причините за останалите 17 отказа, но компанията-производител на двигателите „е предложила девет доработки и технологични подобрения при производството или ремонта на двигателите, както и препоръчва по-добро качество на използваното масло”. Всички тези предписания са взети предвид при произведените от тогава в Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 25 двигателя АЛ-31ФП. В резултат на взетите мерки междуремонтният ресурс на двигателите е увеличен от 500 на 900 часа.

ВВС на Индия имат на въоръжение около 200 изтребителя Су-30МКИ, но само 110 от тях са боеготови, което представлява 55%. Според министър Парикар този процент ще се увеличи до 70% до края на 2015 година

Иркутский авиазавод в 2015 году поставит ВС России 39 самолетов

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов напомнил, что Минобороны РФ поддержал предприятия с дополнительными заказами Су-30СМ.

ИРКУТСК, 24 мар 2015  Иркутский авиазавод корпорации "Иркут" в 2015 году поставит Минобороны России 27 истребителей Су-30СМ и 12 учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"В этом году иркутское авиапредприятие имеет заказ от министерства обороны на 27 самолетов Су-30СМ для ВВС и авиации ВМС, а также на 12 учебно-боевых самолетов Як-130", — сказал Борисов во время посещения авиазавода.

Опыт создания ПАК ФА пригодится при модернизации Су-30СМ

18 сентября, 2015
       Концерн «Радиоэлектронные технологии» ведет опытно-конструкторские работы по модернизации бортового радиоэлектронного оборудования многофункциональных истребителей Су-30СМ и его экспортной модификации Су-30МКИ. Решения КРЭТ позволят существенно повысить боевую эффективность данных самолетов, сообщает пресс-служба концерна.
       Работы по дальнейшей модернизации истребителей Су-30СМ выполняются в соответствии с рекомендациями Министерства обороны России и предполагают увеличение возможностей БРЭО, радара и прицельного комплекса самолета. «С учетом подписанных контрактов, Су-30СМ и его экспортная модификация Су-30МКИ к 2020 году станут одними из самых многочисленных самолетов ВВС и ВМФ России, а также вооруженных сил Индии, Алжира, Казахстана, Анголы, - заявил советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев. – Вот почему уже сейчас мы готовим решения для серьезной модернизации этих машин».
          По его словам, сейчас в концерне ведутся работы по улучшению характеристик радиолокационного комплекса самолета, его оптико-электронных прицельно-навигационных систем и систем навигации. В результате КРЭТ рассчитывает получить решения, удовлетворяющие всем перспективным требованиям Минобороны России и одновременно востребованные иностранными партнерами для замены зарубежных систем, которые сегодня устанавливаются на Су-30МКИ.
          «Предприятия КРЭТ производят для Су-30СМ более 60% БРЭО. Одной из разработок Концерна, которая позволяет истребителям ориентироваться в пространстве даже в отсутствии сигнала навигационных систем воздушного, наземного и морского базирования является бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП2. Важнейшей частью самолета, обеспечивающей его превосходство над противником, является РЛС с фазированной решеткой «Барс», разработанная НИИ приборостроения им. Тихомирова (НИИП). Данная РЛС позволяет обнаруживать цели на дальности до 120 км, сопровождать 15 и одновременно обстреливать 4 из них. Важнейшим преимуществом данной РЛС является ее возможность одинаково эффективно работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям», - пояснили в компании.
        Кроме того, КРЭТ производит входящий в БРЭО самолета оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс ОЭПрНК-30СМ. Он включает в себя пилотажно-навигационный комплекс, оптико-локационную станцию (ОЛС), нашлемную систему целеуказания (НСЦ), систему управления оружием (СУО), систему отображения информации (СОИ) и бортовую цифровую вычислительную систему. ОЭПрНК-30СМ работает вместе с радиолокационным прицельным комплексом и позволяет наводить на цель высокоточное оружие при помощи входящих в состав системы теплопеленгатора и лазерного дальномера.
       Все вышеперечисленные системы постоянно совершенствуются на основе результатов практического применения боевых авиационных систем и ведущихся Концерном НИОКР.

http://russianplanes.net/id180143


Морская авиация ЧФ пополнилась тремя истребителями Су-30СМ

Севастополь. 6 октября 2015
      Состав отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота пополнился еще тремя многофункциональными истребителями СУ-30СМ, сообщил "Интерфаксу-АВН" во вторник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачсв.
     "Три многофункциональных истребителя СУ-30СМ прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром Саки и готовятся к выполнению полстов по программе ввода в строй новой техники", - сказал В.Трухачсв.
      Он отметил, что в соответствие с планом обновления самолетного парка истребители должны поэтапно заменить фронтовые бомбардировщики СУ-24, которые составляют основу авиационной компоненты сил Черноморского флота. Из прибывших СУ-30СМ сформирована авиационная эскадрилья.
      В.Трухачсв напомнил, что в настоящее время в составе Морской авиации ЧФ уже восемь единиц СУ-30СМ.

РЭБ "Хибины-У" за Су-30СМ

В августе 2013 г. на авиасалоне МАКС-2013 КНИРТИ и Министерство обороны России подписали контракт на выполение ОКР по созданию и испытаниям комплекса РЭБ "Хибины-У" для самолетов фронтовой авиации. Сумма контракта - 1.6 млрд руб. Кроме КНИРТИ в разработке будет принимать участие НИИ "Экран" (г.Самара). В рамках ОКР комплекс будет размещен на самолете Су-30СМ

"Тарантул" для Су-34

alexeyvvo
24 октября, 2012

Тема разработки средств радиоэлектронной разведки и борьбы традиционно проходит под грифом государственной тайны. О разработке средств РЭБ для новейших бомбардировщиков Су-34 крайне мало информации, по ряду источников в сети «Интернет» упоминаются лишь комплексы «Хибины».  Из материалов иска Министерства обороны РФ о взыскании 169,5 млн.рублей с ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (КНИРТИ) стало известно о другом комплексе – «Тарантул».

Как следует из материалов дела, между сторонами дела 11 апреля 2007 года был заключен государственный контракт №73051 на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка комплекта контейнеров радиоэлектронного подавления для групповой защиты самолетов Су-34 и других самолетов фронтовой авиации» (шифр «Тарантул»). Срок окончания работ по контракту был установлен 25 ноября 2012 года.

Выполнение ОКР застопорилось на этапе 4, которым предполагалось выполнить работы по стыковке разрабатываемого образца (контейнера) с объектом (самолетом Су-34) в срок до 31 июля 2011 года.  Опытные образцы Комплекта контейнерных средств радиоэлектронного подавления (ККС РЭП) Л-700А (Б,В,Г,Д) были изготовлены КНИРТИ своевременно, однако Минобороны не предусмотрело в тактико-техническом задании (ТТЗ) использование ККС РЭП в качестве объектов подвески на самолетах фронтовой авиации, в связи с чем выполнить данный этап ОКР невозможно.

Необходимость доработки ТТЗ была известна представителям МО РФ из доклада первого заместителя Министра обороны РФ В. Поповкина от 7 апреля 2011 г., на основании чего  26 мая 2011 г. было принято решение Министра обороны РФ на доработку ТТЗ. После длительной переписки только 10 июля 2012 г. дополнение к ТТЗ «Тарантул» было направлено Министерством обороны в адрес КНИРТИ.

Несмотря на явную вину заказчика, военное ведомство обратилось 23 апреля этого года с иском о взыскании с КНИРТИ неустойки в размере 156,9 млн.руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в 12 млн.руб.

Решением арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2012 года в исковых требованиях Министерства обороны было отказано.

Реестр Су-30СМ

Четыре истребителя Су-30СМ пополнили авиаполк на юге России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Четыре новых истребителя Су-30СМ поступили на вооружение авиаполка, расположенного в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"Самолеты совершили перелет с авиационного завода в Иркутске общей протяженностью более 4 тыс. километров, с двумя посадками на дозаправку на аэродромы в Новосибирской и Челябинской областях", - уточнили в пресс-службе.

В 2016 году Южный военный округ должен получить свыше 25 самолетов и около 30 вертолетов, включая Су-30СМ, модернизированные штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Иран проявил интерес к российским истребителям Су-30

10 февраля 2016

Иран изучает возможность закупки российских истребителей Су-30 для переоснащения своих ВВС. Об этом заявил глава министерства обороны Исламской Республики Хосейн Дехган.

«Необходимо со всей серьезностью обратить внимание на ВВС страны и на истребители. Самолеты, о которых говорили эксперты в Генштабе, — это российский "Сухой". Мы предложили его и движемся в сторону заключения соглашения. Мы также говорили, что должны сотрудничать и участвовать в производстве самолетов», — пояснил Дехган.

Источник «Ленты.ру» в оборонной промышленности сообщил, что иранские военные выражали заинтересованность в истребителях Су-30МК, выпускаемых Иркутским авиазаводом (Су-30МКИ/МКМ в экспортном облике, Су-30СМ в варианте для ВВС России). По словам источника, Тегеран рассматривает возможность закупки приблизительно 60 машин этого типа.

Според източници от Русия цената на Су-30МК след 01/01/2016 година е 75 милиона долара.

Напомним, что по условиям прошлогодней резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН (пункт 5, приложение "В"), Иран до 18 октября 2020 года (хотя потенциально может и раньше в случае соответствующего решения МАГАТЭ) может приобретать танки, бронированные машины, боевые самолеты и вертолеты, артиллерию калибром от 100 мм и выше, и прочие вооружения, подпадающие под учет Регистра обычных вооружений ООН (а также запчасти к ним, технологии и т.д.) только с предварительного разрешения Совета Безопасности ООН в каждом конкретном случае - при этом получение такого разрешения нереально из-за позиции США.

Таким образом возможность практической реализации гипотетического контракта на поставку в Иран или на организацию там производства истребителей Су-30 выглядит пока что сомнительной. BMPD

ВКС России до конца 2018 года получат более 30 Су-30СМ

3 апреля 2016

Минобороны России и корпорация "Иркут" заключили новый контракт на поставку самолетов Су-30СМ, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Управлении пресс-службы и информации Минобороны.

"В соответствии с условиями контракта до конца 2018 года в ВКС будут переданы более 30 многоцелевых истребителей Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Су-30СМ является сверхманевренным многофункциональным истребителем для завоевания господства в воздухе поколения "4++". Истребители поставляются в Минобороны России с 2012 года в интересах Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота.

Как сообщили в Минобороны РФ, государственный контракт на поставку подписали заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко. Контракт заключен в рамках выполнения государственного оборонного заказа ГОЗ 2016-2018.

Су-30СМ заступили на боевое дежурство по ПВО на юге РФ

9 апреля 2016   

Новейшие истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне южных рубежей России.

Ранее летные экипажи прошли комплексное обучение и получили допуск к несению боевого дежурства. Для этого около 20 групп совершили перелет на новых истребителях, направляясь в Астраханскую область.

Там на полигоне Ашулук военнослужащие выполнили задачи по перехвату воздушных целей, а также осуществили пуски ракет класса «воздух-воздух» средней и малой дальности по мишеням.

ВС до конца 2018 года получат еще 55 истребителей Су-30СМ

МОСКВА, 15 июн 2016 — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) и морская авиация ВМФ России получат до конца 2018 года еще 55 тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщил РИА Новости в среду директор по производству Иркутского авиазавода (корпорация "Иркут") Сергей Яманов.

Су-30СМ производятся на Иркутском авиазаводе по контрактам с Минобороны РФ и поставляются в ВКС с 2012 года, а морской авиации — с 2014 года. На данный момент поставлен в войска 61 Су-30СМ.

"До конца 2018 года в интересах ВКС и ВМФ на Иркутском авиазаводе будет произведено и поставлено еще 55 самолетов. Общая численность составит 116 Су-30СМ – 88 для ВКС и 28 для морской авиации ВМФ", — сказал Яманов.

Тяжелые истребители Су-30СМ одни из первых прибыли в 2015 году в Сирию и применяются там как по прямому назначению — как истребитель, так и как самолет целеуказания для штурмовиков и бомбардировщиков.
РИА Новости http://ria.ru/defense_safety/20160615/1 … z4BdllnXqA

«Супер 30» или FGFA, или оба вместе?

Индия и Россия вернулись на стол переговоров для обсуждения пакета модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

По сообщениям индийских СМИ, ставится задача обновить самолеты этого типа для эффективного боевого использования в течение следующих 20 лет. Программа получила обозначение "Super 30".

Возможно, истребители получат радар с активной ФАР и новейшие ракеты воздушного боя как российского, так и индийского производства. Отмечается, что объем модернизации станет главным вопросом переговоров. В настоящее время ВВС страны оснащены более 200 самолетами Су-30МКИ с последующим увеличением до 272 единиц(трябва да извадим най-малко 6 броя унищожени или бракувани към 01/07/2016. Сметката е следната 14 ескадрили по 18 машини прави 252 плюс 12 учебни 264 и индийците имат още два в резерв, което означава, че вероятно ще има нов договор, поне за 12 изтребителя през 2018).

Одновременно Индия ведет переговоры с Россией по созданию истребителя пятого поколения FGFA на основе российского прототипа Т-50, с Францией по закупке партии из 36 истребителей Rafale, ведутся собственные работы по созданию среднего истребителя пятого поколения по программе АМСА и налаживанию производства легких истребителей Tejas для ВВС и палубной авиации ВМС.

22/07/2016

Более 20 Су-30СМ будет получать ВКС России ежегодно

          Москва. 14 октября 2016 - ВКС России ежегодно будет получать до полка сверхманевренных истребителей Су-30СМ, сообщил главком войск Виктор Бондарев.

       "Мы ежегодно закупаем эти самолеты, практически будем получать до полка самолетов, то есть, 20-24 в год", - заявил В.Бондарев, поздравляя в пятницу пилотажную группу "Русские витязи" с получением четырех Су-30СМ.

       По его словам, в ближайшие 10-15 лет этому самолету "не будет равных в мире".

       "Сегодня вы получили суперсовременные истребители поколения 4++, которые подтвердили свои характеристики и в строевых частях, и выполняя боевые задачи в Сирии", до конца 2016 года «Иркут» передаст «Русским витязям» вторую партию истребителей Су-30СМ» - сказал В.Бондарев.
       

Вторую эскадрилью новейших Су-30СМ сформируют в Крыму к 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек 2016. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ), базирующаяся в Крыму, к 2020 году сформирует вторую эскадрилью многофункциональных истребителей Су-30СМ, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах Крыма.

В октябре 2016 года Минобороны РФ сообщило о прибытии в Крым девятого многоцелевого истребителя Су-30СМ, а 12 декабря морская авиация Черноморского флота была усилена еще тремя аналогичными самолетами. Таким образом, в Крыму сформирована первая эскадрилья Су-30СМ морской авиации ЧФ.

"К 2020 году две эскадрильи многофункциональных истребителей Су-30СМ станут важным звеном самодостаточной авиационной группировки в Крыму", — сказал собеседник агентства

Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан

27 дек 2016.

Партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

"Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных Сил Казахстана в целом", - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе МО РК Темиртас Ибраев.

Напомним, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/partiya-istrebiteley-su-30sm-pribyila-v-kazahstan-308929/

"Иркут": общий объем заказов на Су-30 превышает 470 машин

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев 2017 — РИА Новости. Суммарный объем заказов на российские истребители типа Су-30 в РФ и за рубежом составляет более 470 самолетов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе корпорации "Иркут"."Истребители семейства Су-30, развивающие концепцию Су-30МКИ, поставлены России, Малайзии, Алжиру, Казахстану. Суммарный объем заказов – свыше 470 самолетов", — сказали в пресс-службе.

Сейчас продолжаются поставки по ранее заключенным контрактам. Кроме того, наблюдается интерес со стороны новых заказчиков, указали в "Иркуте", не уточняя деталей.

Су-30МК
4 прототипи
18 върнати от Индия
272(242) Индия
2 прототипи
4 установъчна серия
88 за ВВС
12 за Казахстан
28 за ВМФ
58 за Алжир
18 Малайзия
Общо над 504(474)

В Индии по российской лицензии создано около 300 двигателей для истребителей Су-30МКИ

В ОДК сообщили, что индийская сторона провела испытания двигателей и подтвердила готовность к полному циклу изготовления, сборки и испытаний силовых установок для многоцелевого истребителя
   БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля 2017 /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Около 300 двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ создано в Индии по российской лицензии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на международном авиационно-космическом салоне "Аэро Индия - 2017".

"В отделении корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Корапут успешно реализуется программа лицензионного производства российского двигателя АЛ-31ФП, предназначенного для многоцелевого истребителя Су-30МКИ. В соответствии с заключенными ранее по линии АО "Рособоронэкспорт" контрактами, в Индии произведено около 300 двигателей из технологических комплектов, поставленных уфимским ПАО "УМПО" (входит в ОДК) в различных фазах готовности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, индийская сторона провела длительные испытания двигателей и подтвердила готовность к полному циклу изготовления, сборки и испытаний силовых установок для Су-30МКИ, который оснащается двумя двигателями АЛ-31ФП. В настоящее время все фазы лицензионного производства турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП (форсажный, поворотный) освоены индийской стороной.

"ОДК продолжает работу по поставке необходимых запчастей для двигателей АЛ-31ФП, а также по выполнению ремонта АЛ-31ФП в интересах ВВС Индии", - добавил представитель пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что для модернизированных истребителей Су-30МКИ с ракетами "БраМос- А" авиационного базирования доработки двигателей АЛ-31ФП не потребуется. "Тяговооруженности самолета в нынешней компоновке достаточно", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил накануне открытия салона "Аэро Индия - 2017" министр обороны Индии Манохар Паррикар, в настоящий момент на вооружении ВВС Индии находятся 220 многоцелевых истребителей Су-30МКИ из заказанных 270.
На статической экспозиции авиасалона корпорация Hindustan Aeronautics Limited демонстрирует один из двух модернизированных истребителей Су-30МКИ с индийско- российской ракетой "БраМос-А" авиационного базирования на подфюзеляжном узле подвески. Максимальная грузоподъемность Су-30МКИ составляет восемь тонн, масса ракеты "БраМос-А" - 2,5 тонны.

Морская авиация ЧФ пополнилась эскадрильей Су-30СМ

МОСКВА, 3 мар 2017. Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) пополнилась эскадрильей, вооруженной новейшими многофункциональными истребителями Су-30СМ, и освоила комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам в пятницу представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"С 2014 года началось обновление морской авиации ЧФ. Завершено формирование в составе отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ эскадрильи, вооруженной новейшими многофункциональными истребителями Су-30СМ, освоены комплексы БПЛА", — сказал Трухачёв.

Он отметил, что в 2016 году летчики морской авиации ЧФ провели 224 летные смены, выполнили более 3,6 тысячи боевых упражнений; суммарный налет экипажей составил более 5,5 тысячи часов, что почти в полтора раза превысило плановые показатели.

"Сегодня на Черноморском флоте отмечают День морской авиации ЧФ. Юбилейные торжества прошли в Севастополе на проспекте, носящем имя черноморского летчика генерал-майора Николая Острякова. У памятника авиаторам-черноморцам состоялся митинг, в котором приняли участие члены военного совета ЧФ, командующие ВВС ЧФ различных периодов, ветераны авиации, священнослужители", — добавил представитель ЧФ.

Участники митинга возложили венки и цветы к Стене Славы, на которой перечислены названия авиационных соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и имена черноморских летчиков, погибших в боях. Торжества завершились прохождением роты почетного караула.

За подвиги, совершенные в разные годы, 65 летчиков и штурманов ЧФ удостоены звания Героя Советского Союза, более 10 тысяч черноморских авиаторов награждены орденами и медалями.

ВКС России в 2017 году получат 17 истребителей Су-30СМ

Также будут поставлены 10 учебно-боевых самолетов Як-13

ИРКУТСК, 9 март 2017. Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2017 году получат 17 новых многоцелевых истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"С заводом заключены длительные контракты, в соответствии с которыми в текущем году он должен сдать нам 17 самолетов Су-30СМ и 10 Як-130", - сказал он при посещении Иркутского авиационного завода (ИАЗ), который выпускает эти самолеты.
Он напомнил, что ИАЗ является одним из исполнителей гособоронзаказа и осуществляет поставки для ВКС самолетов фронтовой авиации - истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130.

В конце апреля морская авиация ВМФ России получит два новых сверхманевренных истребителя Су30СМ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что торжественная передача флоту новых машин состоится на аэродроме ИАЗ. Кроме этого, планируется, что в рамках выполнения госконтракта, до конца этого года еще три самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ.

Курские летчики освоили сверхманевренные истребители

4.05.2017, 09:20
     Летчики-истребители курской авиабазы прошли переподготовку на новейшие истребители Су-30СМ, сообщил телеканал "Звезда".
      Обучение проходило в липецком авиацентре. Новую технику(12 новых многоцелевых истребителей Су-30СМ) куряне получат к концу года, пока летчики летают на новейшей модификации МиГ-29СМТ.

Прилет новых Су-30 СМ на аэродром в Черняховске

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.