добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Реестр Су-34

     

Заводски номер 

 Регистра

ция 


Серия  

Предаден    

Означение, Забележки
Т10В-0 стенд!?

1

42  

49021007-1007-10

13/04/90

Т10В-1 13.04.90 Су-27ИБ 96310412050416066??0050000-00   

1990? 

Т10В натурален стенд?!

2

43

416066430050100-01

18/12/93

Т10В-2 №43

3


416066??0050200-02   

1993? 

Т10В-3 Планер №Нет.

4

44

4160662?0050300-03

1996

Т10В-4 п/п 25.12.1996416066??0060101-00


Т10В натурален стенд!?

5

45

416066440180101-01

12 `94

Т10В-5 п/п 28.12.94(349) Su-32FN

6

46

416066490160201-02

п/п 27.12.97

Т10В-6, присвоенный ВАИУ

7


416066??0060201-03   

1996? 

статически изпитания 4160661000602

8

47

416066400110401-04

4-то тр `00

Т10В-7 към 09/05/2015 лети ОКБ Сухого

9

48

4160664301205

RF-922


01-05

4-то тр `03

Т10В-8 първи сериен 09/05/2015 лети ОКБ Сухого

10

01

4160664601306 01-06

4-то тр `06

Т10В-9 Бивш 49 Ахтубинск не лети

11

02

4160663701407

RF-92251


01-07

3-то тр `07

Т10В-10 Липецк не лети

12
13

03

4160664802501

RF-922


02-01

2008

Ахтубинск

14

04

4160661902602

RF-92252


02-02

2009

Липецк, присвоенный ВАИУ

15

05

416066?902703

RF-92253


02-03

2009

Липецк 09? не лети

16

06

416066?002804

RF-95801


02-04

2010

Балтимор 24 машини

17

07

4160664002905

RF-95802


02-05

2010

4-то тр 2010

18

08

4160664002006

RF-95803


02-06

2010


19

09

4160664002107

RF-9580


02-07

2010


20

01

416066??02?08

RF-958


02-08

2011


21

02

416066??02?09

RF-95070


02-09

2011


22

03

416066??02?10

RF-95804


02-10

2011


23

04

416066??02?11

RF-958


02-11

2011

P70

24.

05


RF-95806


02-12

2011


25.

10


RF-95812


02-13

2011


26

11


RF-95


03-01

2012


27

12


RF-95


03-02

2012

P70

28

20


RF-95


03-03

2012


29

21


RF-95


03-04

2012

Сирия

30

22


RF-95005


03-05

2012

Сирия

31

23


RF-95810


03-06

2012

Сирия

32

24


RF-95


03-07

2012

Сирия

33

25


RF-95811


03-08

2012

Сирия

34

26


RF-95807


03-09

2012


35

27


RF-95809


03-10

2012

Сирия

36

28

4160662304801

RF-95067


04-01

2013

P70 04/06/2015 Бутурлиновка ремонт 15/06/2016

37

34

4160662304102

RF-


04-02

2013

ГЛИЦ   Ахтубинск

38

29


RF-95065


04-03

2013


39

30


RF-95


04-04

2013


40

31


RF-93823


04-05

2013

P70 

41

01


RF-93831


04-06?

2013

Морозовск 36 машини(13, 29, 30, 31, 32, 33)

42

02


RF-93832


04-07?

2013


43

03


RF-93833


04-08?

2013


44

04


RF-93834?


04-09?

16/12/13


45

05


RF-93835?


04-10?

16/12/13


46

06


RF-93836?


05-01

16/12/13


47

07


RF-93837


05-02

16/12/13


48

08


RF-938


05-03

23/12/13

доставен 27/12/13 (първи договор за 92 машини)

49

09


RF-938


05-04

23/12/13

доставка 27/12/13

50

10


RF-938


05-05

10/06/14

доставка 14/06/14

51

11


RF-938


05-06

10/06/14

доставка 14/06/14

52

12


RF-95843


05-07

10/06/14

доставка 14/06/14

53

14


RF-93855


05-08

18/07/14

доставен на 21/07/2014 година

54

15


RF-95848


05-09

18/07/14

доставен на 21/07/2014 година

55

16


RF-93846


05-10

18/07/14

доставен на 21/07/2014 година

56

17


RF-93814


05-11

15/10/14

доставка /10/14

57

18


RF-938


05-12

15/10/14

доставка /10/14

58

19


RF-938


05-13

15/10/14

доставка /10/14

59

20


RF-938


05-14

15/10/14

доставка /10/14

60

21


RF-938


05-15

15/10/14

Сборка на 19/05/14, доставка /10/14

61

22


RF-938


05-16

15/10/14

Сборка на 19/05/14, доставка /10/14

62

23


RF-938


05-17

08/12/14

Доставен на 12/2014

63

26
05-18

08/12/14

Доставен на 12/2014 трета ескадрила

64

27
05-19

08/12/14

Доставен на 12/2014 трета ескадрила

65

35
05-20

08/12/14

Ахтубинск(4)

66

28


RF-93822


06-01

08/12/14

Доставен на 12/2014 трета ескадрила

67

24


RF-938


06-02

22/12/14

Доставен на 12/2014

68

25


RF-93816


06-03

22/12/14

Доставен на 12/2014

69

34
06-04

21/05/15

Доставен в Морозовск 05/15

70

36
06-05

21/05/15

Доставен в Морозовск 05/15

71

37
06-06

29/05/15

Доставен в Морозовск 05/15

72

38
06-07

16/07/15

Доставен в Морозовск 14/08/15

73

39


RF-95479


06-08

16/07/15

Доставен в Морозовск 14/08/15

74

40


RF-95856


06-09

08/2015

15/08/15 Доставен в Морозовск 09/10/15

75

41


RF-95855


06-10

08/2015

Доставен в Морозовск 09/10/15

76

42


RF-95857


06-11

08/2015

Доставен в Морозовск 09/10/15(35)

77

10

416066??06?12

RF-95841


06-12

26/10/15

Липецк(4)им. Героя РФ полк. О.А. Пешкова 21/01/16

78

11

4160664506513

RF-95844


06-13

26/10/15

Липецк(5) борт 32 красный  Воронеж

79

43


Rf-95858


06-14

27/11/15

лети 23/11/15  Доставен в Морозовск 29/11/15(36)

80

12


RF-95843


06-15

27/11/15

лети Доставен в Липецк 29/11/15(6)

81

14

416066??06?16

RF-95842


06-16

27/11/15

лети Доставен в Липецк 29/11/15(7)

82

15


RF-95848


07-01

2016

17/08/15 лети Доставен в Липецк 29/12/15(8)

83

16


RF-95846


07-02

2016

лети Доставен в Липецк 29/12/15(9)

84

17


RF-95845


07-03

2016

лети Доставен в Липецк 29/01/16(10)

85

18

4160664507604

RF-95847


07-04

2016

лети Доставен в Липецк 29/01/16(11)

86

01
07-05

2016

17/08/15  Хурба Доставен на 30/05/16!?

87

02
07-06

2016

Хурба 03/16  Доставен на 30/05/16!?

88

03

416066??07307

RF-


07-07

2016

Хурба Дост 30/05/16 Катастрофа-18.01.18

89

04
07-08

2016

Хурба Доставен на 30/05/16!?

90

05
07-09

2016

Хурба Доставен на 31/08/16

91

06
07-10

2016

Хурба Доставен на 31/08/16

92

07
07-11

2016

Хурба Доставен на 31/08/16

93

09
07-12

2016

Хурба Доставен на 31/08/16

94

10
07-13

2016

Хурба Доставен на 31/08/16

95

11
07-14

31/10/16

Хурба Доставен на 01/11/16

96

12
08-01

31/10/16

Хурба Доставен на 01/11/16

97

14
08-02

31/10/16

Хурба Доставен на 01/11/16

98

20
08-03

00/12/16

Хурба

99

21
08-04

00/12/16

Хурба

100 

22
08-05

00/12/16

Хурба

101

23
08-06

00/12/16

Хурба  на 00/00/16(16-2016)

102

24


RF-81750


08-07

19/05/17

Хурба Доставен на 22/05/17

103

25
08-08

19/05/17

Хурба Доставен на 22/05/17

104

27
08-09

19/05/17

Хурба Доставен на 22/05/17

105

29
08-10

19/05/17

Хурба Доставен на 22/05/17

106

30
08-11

16/10/17

Хурба Доставен на 19/10/17?

107

31
08-12

16/10/17

Хурба Доставен на 19/10/17

108

32
09-01

16/10/17

Хурба Доставен на 20/10/17

109

33


RF-81253


09-02

16/10/17

Хурба 20/01/17  Кат 18/01/18

110

34
09-03

2017

Хурба Доставен на 19/11/17

111

35
09-04

2017

Хурба Доставен на 19/11/17

112

01
09-05

2017

Доставен в Липецк 29/11/17 2-го гбап Сирия

113

02
09-06

2017

Доставен в Липецк 29/11/17(2-го гбап Сирия

114

03
09-07

2017

Доставен на 23/12/17 в Липецк?,2-го гбап Сирия

115

04
09-08

2017

Доставен на 23/12/17 в Липецк?, 2-го гбап Сирия

116

05
09-09

12/01/18

2-го гбап

117

06
09-10

12/01/18

2-го гбап (16-2017)

118

07?
09-11

2018?

21/05/18

119

08?
09-12

2018?

21/05/18 2-го гбап 08.09.2018 09-12/1902`18

120

09
10-01

2018

2-го гбап 08.09.2018

121

10
10-02

2018

2-го гбап 08.09.2018

122

11
10-03

2018

2-го гбап 18.10.2018

123

12
10-04

2018

2-го гбап 18.10.2018

124

20
10-05

2018

2-го гбап 06.12.2018

125

21
10-06

2018

2-го гбап 06.12.2018(14)

126

22
10-07

2018?

2-го гбап 19.12.2018(15)

127

23
10-08

2018?

2-го гбап 19.12.2018(16).

128

24
10-09

2018

2-го гбап 05.01.2019(17)

129

25
10-10

2018

2-го гбап 05.01.2019(18) (14-2018)

130

26
11-01

2019

2-го гбап 11.06.2019(19)

131

27
11-02

2019

2-го гбап 11.06.2019(20)

132

28
11-03

2019

2-го гбап 11.06.2019(21)

133

29
11-04

2019

2-го гбап(22) 01.10.2019

134

15
11-05

2019

2-го гбап (23) 01.10.2019

135

16
11-06

2019

2-го гбап (24) 01.10.2019

136

17?
11-07

00/12/19

04.12.2019

137

18?
11-08

00/12/19

08/19, 04.12.2019

138

11-09

2019


139

11-10

2019

(92)

        На 28 март 2014 година с постановление на правителството на РФ Су-34 е официално приет на въоръжение във ВС на Русия.
        През 2013 година бяха произведени 14 машини. Планът за тази година(2014) е 16 машини, но са заложени с две повече.
       Скоро ще бъдат доставени първите 3 бомбардировача за 2014 година.
       Има заявен интерес от чужбина и до края на тази години вероятно ще бъдат доставени 2-4 машини. Като потенциални клиенти се смятат страни притежаващи Су-24. Според слухове Виетнам и Алжир са провели тестове на бомбардировача.
Година    брой машини
1990/2005- 9!?(седем прототипа плюс два статически )
2007/09 - 7 пробна серия
2010- 4
2011- 6
2012- 10
2013- 14 (12 до борд 07 включително от договора за 32 машини)(2 са от договора за 92 бомбардировача)
2014- 16+2(20 доставени от договора за 92)
2015- 16+2(38 доставени до 01/02/2016 от договора за 92)
2016- 16(54 доставени до 01/02/2016 от договора за 92)
2017- 14(68 доставени до 01/01/2018 от договора за 92)
2018- 14(82 доставени до 01/01/2019 от договора за 92)
2019- 10(92 доставени до 01/01/2020 от договора за 92)/32+92=124/24+24+36+24+4=112

02-13-10 от 02-04
03-10/20
04-10/30
05-20/50
06-16/66
07-14/80
08-12/92
09-12/104
10-10/114
11-10/124

В ВКС России:

1. 47-й бап (аэродром Балтимор, Воронежская область) — 24 единиц (2);

2. 277-й бап (аэродром Хурба, Хабаровский край) — 24 единицы (2);

3. 559-й бап (аэродром Морозовск, Ростовская область) — 36 единиц (3);

4. 2-й гбап (аэродром Шагол, Челябинская область) — 20 из 24 единиц (1 из 2);

В центрах боевого применения и НИИ (учебные и испытания новых вооружений):

1. 968-й осап ЦП им. Чкалова (аэродром Липецк-2, Липецкая область) — 11 единиц (1);

2. ГЛИЦ им. Чкалова (Ахтубинск, Астраханская область) — 4 единицы;

3. На восстановлении после аварии — 1 единица;

4. Будут поставлены в ВКС (Шагол) до конца 2019(2020) года НАЗ им.Чкалова — 14 единиц.

Итого: 124 единицы (32+92)

47-й -24
559-й бап-36
277-й бап -24+(3 эск-2)
968-й ИИАП -9 (Nº02,05,10,12,14,15,16,17,18), Вычитать Nº04-присвоенный ВАИУ, №11 на №31 Балтимор
929-й ГЛИЦ   Ахтубинск -4 (Nº01,03,34,35)
ВАИУ-2 (Nº46,04)
НАПО-1 (Nº28)
ОКБ П.О. Сухого-2 (Nº47,48)
Алжир?-()
Всего: 106 единиц (101+2 из серии + 3 прототипа Nº46, 47, 48)

Договори за Су-34

    През 2006 година за 5 машини опитна серия бордове от 01 до 05 червени доставка 2007-2009 година
    През 2008 година за 32 машини доставка от 2009 до 2013 година бордове от 01 до 12, от 20 до 31, 34 и от 01 до 07 червени
    През 2012 година за 92 машини доставка от 2013 до 2020 година. Първите два бомбардировача 08 и 09 червени са доставени през 2013 година.

Модернизация на Су-34

 През тази и следващата години ще започне модернизация на първите произведени машини. Вероятно това ще са бордов от 01 до 05 червени от Липецк. Все пак те са произведени в периода от 2005 до 2009 година или първият е преди около 10 години. От прототипите вероятно са модернизирани бордове 46, 47 и 48.

Първа доставка за 2014 година

Тестови и приемни полети на Су-34

 От показания репортаж стана ясно, че всеки произведен в завода бомбардировач се тества от заводските изпитатели в четири полета по два часа. Машините се изпитват на максимални режими, които са забранени при експлоатация в полковете. При получаването пилотите от полка, който ще ползва самолетите правят още 3 опознавателни полета. Така всяка машина има общо седем полета до подписване протокола за предаването й. Заедно с около още три до мястото на базиране стават около 10 полета с обща продължителност над 30 часа.

Първи сериозен инцидент със сериен Су-34

17:36  04.06.2015
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34(28 red RF-95067), выкатившийся за пределы ВПП и опрокинувшийся на аэродроме в Воронежской области, получил серьезные повреждения, но пожара не последовало, сообщил РИА Новости источник в силовых структу

Как сообщалось, в четверг днем Су-34 из-за отказа тормозного парашюта выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома "Бутурлиновка", после чего опрокинулся. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

"Предварительно, повреждения серьезные, без возгорания. Самолет выполнял испытательный полет", — сказал собеседник агентства.По его словам, у Су-34, в частности, сломана стойка шасси, повреждено крыло и помят фюзеляж.

Ранее представитель Минобороны РФ в разговоре с РИА Новости подтвердил факт инцидента, но подробности пока не уточнил.

Это первое происшествие с данным новейшим самолетом в истории ВВС РФ.

04/06/15 16:41© aeronews.alle.bg

Реестр Су-34

Су-34 превратят в самолет радиоэлектронной борьбы

Реестр Су-34
12 ноября 2015
     В этом году Минобороны России получит первый комплект подвесного оборудования, позволяющего превратить фронтовой бомбардировщик Су-34 в специализированный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью заявил первый заместитель главы концерна КРЭТ Игорь Насенков.
     «[Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы», — сообщил Насенков.
     Для штатного оснащения самолетов Су-34 специально разрабатывался комплекс РЭБ «Хибины-10В(Контейнер КС-418Э)», включающий несколько станций активных помех, в том числе индивидуальной и групповой защиты от радиолокационных головок самонаведения ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля».
     Уже до конца 2015 года КРЭТ поставит в Вооруженные силы России первую партию специальных контейнеров, позволяющих превратить фронтовые бомбардировщики Су-34 в самолеты радиоэлектронной борьбы(РЭБ). При этом у всех Су-34 на законцовках крыльев будут устанавливаться контейнеры с многофункциональными комплексами РЭБ "Хибины-10В". В этом году Минобороны РФ получит для ВКС первую партию специальных контейнеров, которые устанавливаются под фюзеляж истребителя( так называемые контейнеры наращиваемого состава ), которые позволят превращать стандартные фронтовые бомбардировщики Су-34 в специализированные самолеты с комплексами радиоэлектронной борьбы «Хибины-10В». Состав комплекса радиолокационного противодействия «Хибины» состоит из системы радиотехнической разведки (РТР), системы постановки активных помех (САП), широкополосного блока точного запоминания частот (ТШ) и вычислительной подсистемы. В состав наращиваемого состава могут входить также два модуля с рабочими частотными диапазонами , которые совпадают с частотным диапазоном РЭБ «Хибины» основного носителя. Они в принципе представляют собой передающие устройства с повышенной мощностью сигнала, но без собственного блока РТР. А также два модуля , у которых рабочий частотный диапазон отличается от частотного диапазона РЭБ «Хибины» основного носителя, и в них установлен блок РТР.
    Истребитель-бомбардировщик Су-34 по его боевым возможностям можно отнести к поколению самолетов 4+. Основная особенность самолета Су-34 это увеличенная дальность его полета до четырех тысяч километров, истребитель обладает максимальной скоростью - до 1900 километров в час, а также наличием новейшей системы управления установленным на нем вооружении. При этом само вооружение самолета размещено на 12 точках подвески, в него входит встроенная 30-мм авиационная пушка, комплект управляемых ракет "воздух-воздух" из четырех типов, управляемых ракеты "воздух-поверхность", авиационных бомб, в том числе и корректируемых, разовых бомбовых кассет и неуправляемых снарядов. Многофункциональный противоракетный комплекс "Хибины" разработки КРЭТ позволит обеспечить индивидуальную защиту самолета от ракетных атак вражеских истребителей и действий наземных средств ПВО.
Технические характеристики
Длина контейнера4950 мм
Диаметр контейнера350 мм
Масса контейнера300 кг
Область покрытия в задней и передней полусферах   
сектор +-45 град
Потребляемая мощность3600 вт
Коментар

http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/5/7/5/1590575.jpg


Ще бъдат доставени първите серийни от 3-та модификация на системата, като ще започне подмяна на системите и на произведени вече машини. Поради необходимата голямата мощност, може би ще се наложи подмяна и на енергийната установка на машините.

Су-34 появятся на Земле Франца-Иосифа

12 ноября 2015
На самом северном российском аэродроме на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) будут построены постоянные укрытия для звена бомбардировщиков Су-34. Заказ на соответствующие работы опубликован на сайте торговой системы «Спецстройторг».

На самой северной российской авиабазе общей площадью в десять с половиной квадратных километров планируется построить укрытия для четырех самолетов этого типа. Также предусмотрено строительство площадки для хранения наземного оборудования ориентировочной площадью в тысячу квадратных метров. На сайте также оговорено требование об освещении мест стоянок бомбардировщиков.

База на Земле Франца-Иосифа позволит самолетам Су-34 при необходимости атаковать цели в Северной Атлантике, Гренландии, Канаде и США.

Самолеты этого типа поступают в войска с 2006 года на замену фронтовых бомбардировщиков предыдущего поколения Су-24. В составе Воздушно-космических сил России в настоящее время насчитывается около 80 таких машин.

В рамках действующей госпрограммы вооружения военные должны получить 124 самолета Су-34 к 2020 году, в дальнейшем объем поставок может возрасти.

Новосибирский авиазавод расширяет площади для выпуска Су-34

16 декабря 2015

Тендер на реконструкцию производственных площадей Новосибирского авиаремонтного завода имени Чкалова (НАЗ, филиал ПАО «Компания «Сухой») выиграла московская компания ООО «Строительная компания «Строй групп»». За два года компании предстоит построить производственный корпус, стоимость контракта – 2,2 миллиарда рублей. Как сообщается в протоколе тендера, опубликованном на сайте zakupki.gov.ru, контракт со «Строй групп» был заключен по предложенной компанией цене – 2,256 миллиарда рублей, что на две тысячи рублей меньше начальной максимальной стоимости лота. Отметим, что «Строй групп» стала единственной допущенной к участию в тендере. Два других претендента, московские АО «Промэлектромонтаж-СТН» и ФГУП «Авиакомплект», не объявили свою цену и не были допущены на торги. «Строй групп» должен построить производственный корпус улице Ползунова, 15, пишет «Коммерсантъ». Более подробная информация об объекте не разглашается. Возможно, речь идет о расширении производства боевых самолетов, предположило издание. Как ранее сообщал Сибкрай.ru, в этом году Новосибирский авиационный завод имени Чкалова планировал выпустить 16 самолетов Су-34, однако возможно, что план будет перевыполнен. По словам вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семки, в следующем году предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории региона, должны увеличить выпуск продукции на 3-4%. Также отметим, что выпускаемые новосибирским заводом боевые машины задействованы в военной операции в Сирии.

Источник: http://sibkray.ru/news/1/879081/

В ВВО планируется поступление первой партии Су-34 в 2016 году

15.02.2016
Отмечается, что новейшие истребители-бомбардировщики заменят Су-24М, которые на сегодняшний день стоят на вооружении в частях Восточного военного округа.

ХАБАРОВСК, 15  фев 2016 Партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 впервые планируют поставить в этом году в Восточный военный округ, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"В авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный в Хабаровском крае, в 2016 году спланирована поставка партии новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они постепенно заменят Су-24М, которые на сегодняшний день стоят на вооружении этой авиачасти", — сказал Гордеев.

Ранее сообщалось, что в предыдущие два года в ВВО поступали новейшие истребители Су-35С и  Су-30СМ.

Летчики ВВО в июле начнут летать на поступивших в Хабаровский край Су-34

ХАБАРОВСК, 21 июн 2016 Летчики Восточного военного округа из Хабаровского края в июле приступят к полетам на новых истребителях-бомбардировщиках Су-34, которые поступили в авиачасть в мае этого года, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Летчики бомбардировочного авиационного полка Восточного военного округа из Хабаровского края завершают переобучение на новые Су-34 в Липецком центре переобучения летного состава. В июле летный состав приступит к практическим полетам на новой технике, в конце июля обученные экипажи вернутся из Липецка в свою часть", — сказал Гордеев.

Он отметил, что во время обучения экипажи изучили тактико-технические характеристики и особенности пилотирования новейших боевых самолетов, в ходе летной подготовки экипажи Су-34 выполнят ряд летно-тактических заданий, отработают вопросы аэронавигации.

Гордеев также сообщил, что поступление следующей партии новейших бомбардировщиков Су-34 в авиачасть ВВО в Хабаровском крае планируется во втором полугодии 2016 года.

ВКС России и промышленность перейдут на полный цикл обслуживания Су-34


14:56 25.06.2016

НОВОСИБИРСК, 25 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ и промышленность к концу 2016 года планируют перейти на полный жизненный цикл обслуживания истребителей-бомбардировщиков Су-34, рассказал журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктор Бондарев.

"К концу этого года планируем перейти на полный жизненный цикл по созданию Су-34. Сегодня на заводе мы это обсудили. Начнем с конца этого года, как только будут заключены соответствующие контракты", — сказал он. По словам Бондарева, полный жизненный цикл поможет обеспечить надежность службы техники и повысить ее исправность, которая должна быть не менее 90-95%. Благодаря постоянному контролю самолет "будет выдавать положенные часы налета".

"Допустим, положено самолету налетать 300-400 часов в год. Он летает, а предприятие будет нести ответственность за его исправность. Для них это лучше, они будут контролировать состояние блоков и агрегатов", — пояснил Бондарев. По его словам, обслуживание авиатехники в формате полного жизненного цикла также позволит избежать "залежавшихся" на складах комплектующих или, напротив, их нехватки.

"Быстрого обмена информацией практически не было. Теперь предприятие в течение двух-трех часов сможет определить, какая деталь необходима и откуда ее можно взять", — подчеркнул генерал. Головной центр обслуживания Су-34 будет на Новосибирском заводе, представительства — во всех частях, где есть эти самолеты.

Директор Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова Сергей Смирнов отметил, что ВКС и промышленность значительно продвинулись в организации послепродажного обслуживания Су-34. "Мы сейчас находимся в состоянии реального серийного производства. Намерены совершенствоваться по ряду показателей. Идет обсуждение полного жизненного цикла. Это новый пласт работы, который мы сегодня поднимаем вместе с ВКС", — резюмировал Смирнов

Сотый бомбардировщик Су-34 получит Минобороны РФ в ближайшее время

16 августа, 13:20 UTC+3

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В.П. Чкалова в ближайшее время передаст Минобороны РФ сотый истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия.

"Сотый по счету Су-34 будет выпущен и передан в войска в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит НАЗ имени Чкалова, отказались от комментариев.

Как заявлял ранее главком ВКС России Виктор Бондарев, Су-34 в перспективе должны заменить фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 в 2008 году. В 2014 году ре был принят на вооружение. Как ожидается, военные получат 150-200 таких самолетов. Эта машина способна нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, дальность ее полета составляет 4 тысячи километров. Российские военные применяют Су-34 в ходе операции в Сирии.

Новосибирский авиационный завод основан в 1931 году, в этом году он отмечает 85-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тысяч истребителей Як-7 и Як-9.

В последующие годы завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34. Кроме того, в Новосибирске собирают отдельные агрегаты гражданского пассажирского самолета Sukhoi SuperJet-100.

​Бомбардировщики над городом (фоторепортаж)

​19.08.2016

Завод Чкалова собрал сотый Су-34 для Минобороны — в честь этого сегодня над городом кружили бомбардировщики

С самого утра над Новосибирском в эту пятницу кружат боевые самолеты — на авиазаводе имени Чкалова, который входит в компанию «Сухой», устроили небольшое закрытое авиашоу. Повод солидный — завод выпустил по заказу Министерства обороны РФ сотую по счету «Сушку» — новенький Су-34 красуется в одном из ангаров, готовый к отправке. Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ оказался в это утро на заводе и передал с места событий фото 100-й «Сушки», а также ее предшественниц, которые поднялись в небо над городом.
​Бомбардировщики над городом (фоторепортаж) — НГС.НОВОСТИ Новосибирск

Комментарий bmpd. Судя по всему, утверждения о выпуске сейчас "сотого" бомбардировщика Су-34 представляют некоторое "лукавство к юбилею". По имеющейся информации, к настоящему времени было построено и сдано семь летных и два наземных опытных и предсерийных образца Т-10В (Су-34), пять первых серийных самолетов Су-34 в 2006-2008 годах, 32 самолета по контракту 2008 года (в 2009-2013 годах) и 48 машин из контракта 2012 года на 92 самолета (в 2013-2016 годах; шесть самолетов из этого числа должны быть переданы в часть в Хурбу в ближайшее время). Сдача 100-го летного самолета Су-34 таким образом ожидается к концу 2016 года (теоретически он должен был стать последним, 18-м самолетом программы 2016 года).

9-семь летных и два наземных

5-пять первых серийных

32-самолета по контракту 2008 года (в 2009-2013 годах)

48-машин из контракта 2012 года на 92 самолета (в 2013-2016 годах

94

а может быть так

8-семь летных и два наземных(+1 стат.)

5-пять первых серийных

32-самолета по контракту 2008 года (в 2009-2013 годах)

42-машин из контракта 2012 года на 92 самолета (в 2013-2016 годах)

12-машин 01-12(2016-16)

99


14? 07-17 "сотого" бомбардировщика Су-34

Главный конструктор награжден Орденом Александра Невского

23 сентября 2016
Президент России Владимир Путин 22 сентября вручил в Кремле Орден Александра Невского главному конструктору фронтового бомбардировщика Су-34 Роллану Мартиросову. Как сообщили в пресс-службе компании «Сухой», Роллан Гургенович осуществлял руководство программой Су-34.

Под руководством Мартиросова была сформирована кооперация разработчиков, которая в сложных условиях переходного периода оказалась способной осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками.

Мартиросов(06.10.1935) пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Они позволили создать комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Минобороны России. На самолете летчиками ВКС РФ установлены 7 мировых рекордов, не побитых до настоящего времени.

Являясь главным конструктором Су-34, Мартиросов в настоящее время обеспечивает техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Минобороны РФ.

Новые радары разработки корпорации могут обнаружить объекты размерами от каски солдата до крейсера

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) представила на международной выставке «Гидроавиасалон-2016» образец радиолокационной станции (РЛС) четвертого поколения «Пика-М» для оснащения боевых самолетов и беспилотников, а также технологию создания радиолокаторов пятого поколения.
РЛС четвертого поколения «Пика-М» предназначена для радиолокационной разведки, в том числе для обнаружения военных объектов противника – дорог, аэропортов, бункеров, укреплений, а также образцов вооружений и боевой техники, говорится в пресс-сообщении корпорации.
Станция способна обрабатывать радиолокационную информацию в режиме реального времени. Также в ней предусмотрен режим телескопического наблюдения с разрешающей способностью до 30 см. В частности, локатор способен детально «видеть» элементы самолета, например двигатель, киль, вооружение, и определять по характерным признакам его тип. При этом дальность обнаружения объектов достигает до 300 км.
Изначально изделие разрабатывалось для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, но может использоваться и на других типах летательных аппаратов, в том числе на беспилотниках.
Радиолокатор успешно завершил выполнение программы государственных испытаний в этом году и серийно выпускается в НИИ «Кулон».
Одновременно институт по заказу Минпромторга разрабатывает технологию создания РЛС бокового обзора пятого поколения с активной фазированной антенной решеткой. Технология создания этой станции также будет представлена на «Гидроавиасалоне-2016».
РЛС бокового обзора пятого поколения с активной фазированной антенной решеткой «Синтез» позволяет получить разрешающую способность на местности до 10 см и качество изображения, не уступающее фотографическому. Как отметили в корпорации, возможности станции позволяют обнаруживать объекты размерами от каски солдата до крейсера.
В этой РЛС также реализованы функции селективного отбора движущихся целей, отображения координатной сетки в пикселях или метрах с возможностью масштабирования, а также маркирования отдельным цветом приближающихся и удаляющихся объектов.
На основе технологии «Синтез» может быть создан ряд радиолокаторов бокового обзора для любых типов летательных аппаратов, включая самолеты легкомоторной авиации и беспилотники, с размещением как внутри фюзеляжа, так и в подвесных контейнерах.

Летчики одного из авиаполков ЗВО завершили переобучение на Су-34

09.02.2017
Летчики одного из авиаполков Западного военного округа (ЗВО) завершили переподготовку на истребители-бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение ЗВО до конца текущего года.
Переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава. В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования.
После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону.
Пресс-служба Западного военного округа

Российские ВКС получат 16 новых бомбардировщиков Су-34

НОВОСИБИРСК, 10 мар 2017. Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 таких самолета, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

"Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34", — сказал Борисов.

"В цехе окончательной сборки находятся девять самолетов, это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", — подчеркнул замглавы военного ведомства.

У завода очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее, добавил он.

Борисов отметил высокие характеристики Су-34.

"Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", — заявил замминистра обороны.

Модернизация бомбардировщика Су-34 начнется с 2018 года

НОВОСИБИРСК, 10 мар 2017. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова начнет модернизацию бомбардировщика Су-34 с 2018 года, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия, осуществляющего серийное производство Су-34 для российских Воздушно-космических сил.

"Программа модернизации Су-34 планируется с 2018 года. Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной авиакорпорацией планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы", — сказал Борисов.

На вооружение одной из авиационных частей ВВО в Хабаровском крае поступили новейшие Су-34

23.05.2017 (05:25)
Очередная партия из нескольких многофункциональных истребителей -  бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровском крае.

Экипажи новых Су-34 совершили перелет более 3.5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, произведя одну дозаправку на военном аэродроме «Домна» в Забайкальском крае.

Уже в ближайшее время самолеты будут задействованы в летно-тактических учениях, которые состоятся в рамках летнего периода обучения.

Впервые Су-34 начали поступать на вооружение авиачасти округа в Хабаровском крае в июне 2016 года.

Пресс-служба Восточного военного округа

"Сухой" передала ВКС России очередную партию самолетов Су-34

      16 октября 2017 г.,– Сегодня компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ вторую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сухой

«Сухой» передала ВКС новую партию бомбардировщиков Су-34

22.12.2017
Компания «Сухой» передала ВКС России новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34

Москва, 22 декабря. Сегодня компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

Первые шесть Су-34 поступят в Центральный военный округ в 2018

МОСКВА, 22 декабря 2017. /ТАСС/. Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят на вооружение авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, в первом квартале 2018 года. Это будет первая поставка таких самолетов в Центральный военный округ (ЦВО), сообщил в пятницу помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.  "Летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Первые шесть самолетов планируем принять в боевой состав в первом квартале 2018 года", - отметил он.  Обучение пилотов проводится на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Летчики приступили к изучению технологической базы Су-34 и особенностей техники пилотирования. В программу переподготовки также включен специализированный курс на тренажерах.  Смотрите также Су-34 по прозвищу "Утенок": лучший бомбардировщик армии России  По данным Рощупкина, обучение продлится два месяца. "На завершающем этапе летчики выполнят полеты с отработкой элементов высшего пилотажа", - сказал он.  Источник в Вооруженных силах РФ уточнил, что ВКС РФ на этой неделе были переданы два новейших фронтовых бомбардировщика. Они направляются в Липецкий авиацентр, где будет проходить подготовка экипажей. До конца месяца ВКС будут переданы еще два самолета, таким образом, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова выполнит гособоронзаказ по поставкам Су-34 на 2017 год - 16 единиц. 
В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.
 Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что по плану Новосибирский авиазавод должен ежегодно поставлять ВКС по 14 самолетов Су-34, но уже три года НАЗ идет с перевыполнением этих заданий на две машины. В 2017 году ВКС также получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 при общем объеме действующего заказа в 92 самолета. Борисов отметил высокие характеристики Су-34. "Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", - сказал он. 
Воздушно-космические силы должны получить в общей сложности 150-200 Су-34. Первый контракт на 32 самолета был заключен в 2008 году, в 2012 было подписано новое соглашение, предусматривающее передачу военным еще 92 бомбардировщиков. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. По словам Борисова, НАЗ с 2018 года начнет модернизацию Су-34. В настоящее время завершается ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения.   Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/4834147

120-й смешанный авиационный полк получит бомбардировщики Су-34 в дополнение к истребителям Су-30СМ

August 21st, 2018
Оригинал взят у коллеги altyn73  в 120-й смешанный авиаполк получит бомбардировщики Су-34

Не считая 555-й авиагруппы в Сирии и учебных центров,  вместе в одной строевой части ВКС России истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34 на вооружении не состояли. Похоже, со временем 31-й и 14-й авиаполки тоже получат по эскадрилье Су-34

http://gtrkchita.ru/news/?id=20338
В Рязанской области завершился международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2018". Небесный кубок уже можно сказать, по традиции, забирают летчики Восточного военного округа. На забайкальской земле крылатых бойцов приветствовали наши корреспонденты.
Это кадры с международного этапа конкурса "Авидартс-2018". В небе над Рязанью - армейские асы из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Каждый год военные слетаются на полигон Дубровичи, чтобы выяснить, кто из них лучше управляет небесными машинами и точнее наносит удары по целям.
Физподготовка, навигация, воздушная разведка, техника пилотирования и боевое применение - по всем этапам лучшие - летчики Восточного военного округа. Свое мастерство они демонстрировали на сверхманевренном истребителе Су-30СМ.
На забайкальской земле победителей встречают не хлебом-солью, а запеченным поросенком. Традиция преподносить такое блюдо пошла еще со времен Великой Отечественной войны, когда экипажи подводных лодок возвращались из похода с победой. Перенять ее решили забайкальские летчики. И сработало.
Сергей Трунин, командир полка: "Конечно, выбрали самых лучших летчиков, самый подготовленный штурманский состав. Благодаря инженерно-техническому составу подготовили авиационную технику на отлично. Ну, и за счет кропотливой работы мы заняли призовые места".
Еще бы. Ведь на авиационной базе "Домна" подготовка летного состава всегда в режиме, максимально приближенном к боевым. Неслучайно сюда после окончания училищ стремятся попасть курсанты со всей России. Среди них когда-то оказался и командир звена, победитель "Авиадартс -2018" Алексей. Забайкальское небо для него уже часть жизни.
Алексей, командир звена: "Сам я с Урала, Оренбургской области. Окончил Армавирское училище. Далее по распределению попал сюда".
- Где больше знаний приобрели?
- Ну, естественно, в полку. Здесь больше опыта дали, знаний, ну и, естественно, полетов.
А летчики летают всюду. Тем более, на вооружение авиационного полка поступили новейшие многоцелевые двухместные истребители Су-30СМ. На подлете - самолеты нового поколения СУ-34.

Россия получила первую заявку на поставку Су-34

August 21st, 2018
Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Об этом пишет Интерфакс-АВН.
"Есть (заявка), работаем",- сказал А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.
В апреле директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Россия готова обсуждать с партнерами поставки истребителя-бомбардировщика Су-34, который хорошо показал себя в Сирии. "Еще лет 8 назад представители крупных стран-партнеров спрашивали, можно ли его приобрести, я говорил, что нельзя. Сейчас можно", - заявил В.Кладов.

Доработка самолётов Су-34

Министерство обороны Российской Федерации ... извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение работ по сервисному обслуживанию авторскому и техническому надзору средств и комплексов воздушной разведки согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Доработка самолётов Су-34 для применения унифицированных контейнеров разведки и их дооборудование пилонами. Количество: 4 самолёта. Цена за единицу: 64 141 467,97 руб. Всего: 256 565 871,88 руб. Срок завершения работы: до «10» ноября 2019 г.

Закупка № 0173100004518001705. Опубликовано: 11.10.2018.
Два новых бомбардировщика Су-34 поступили в ЦВО
06.12.2018 15:11:30

Екатеринбург. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Новые самолеты перелетели из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Два бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу на вооружение 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности в этом году челябинские летчики получили 14 единиц Су-34. Весь летный состав полка прошел переобучение на новый вид техники в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Два Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

18 января 2019, при выполнении планового тренировочного полёта над акваторией Японского моря над Татарским проливом в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло столкновение в воздухе двух самолётов Су-34 из 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО. Самолёты выполняли полёт без боекомплекта в сложных метеорологических условиях. Экипажи обоих самолетов катапультировались. В результате поисково-спасательной операции штурман одного экипажа найден живым, два лётчика погибли. Поиски четвёртого лётчика продолжаются.
2019.01.18 - Су-34 б/н №03 красный (сер. 07-07), Су-34 б/н №33 красный (сер. 09-02) RF-81253, камуфляж.

Над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34

06.09.2019, 12:19

В небе над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34 во время тренировочных полетов. Об этом сегодня сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники. “Ъ-Черноземье” эту информацию подтвердили в администрации региона. «Оба летчика живы, здоровы. Известно, что самолеты получили повреждения, сейчас выясняются подробности инцидента, но по сути это тренировочный полет, закончившийся неудачей»,— рассказал “Ъ-Черноземье” собеседник в администрации Липецкой области, пожелавший остаться неназванным.

По информации СМИ, во время полета пилоты потеряли друг друга из виду. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке совершить маневр самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одного из бомбардировщиков попали обломки. Оба самолета были посажены пилотами, пострадавших нет. В результате происшествия повреждены кабина, двигатель и фюзеляж у одного из истребителей. У второй машины оторвалась законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Согласно источнику РЕН-ТВ, бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

На момент публикации информация официально не подтверждена.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.