добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Реестр Як-130

До 04/12/2013 има данни за предадени 33 машини, от които 18 през 2013 година при общо 55+12 по договора с ВВС на РФ.

№    

борд

Ком

серия 

регистър

 заводски №    

Произве

ден

 Преда     

ден


 Забележка

100-00


Статически изпитания

200-01

RA-43130

ПП25/04/96,06/04 консервиран, Момино10/12/12

3


1

10-00


94206201000  

12/2003

01/2004


Статически изпитания

4

130

2

10-01

130

94206201001

04/2004ПП на 30/04/04, борд 01(62-00-01), мод 11/14

5

131

3

10-02

131

94206201019

03/2005ПП на 05/04/05, борд 02(62-00-02) Як-130М

6

132

4

10-03

03

94206201

03/2006

01/04/06


ПП 26/03/06, разбива се 26/07/06 Рязанска обл.

7

133

5

10-04

133

94206201457

05/2007?

06/2007?


борд 04

8

90

1

01-03

90

9420(62-01-03)
Борд 135 прототип на Сокол

9

91

2

01-02

91

9420620
Борд 29

10

92

3

01-01

92

9420620
Борд 30 121 АРЗ/2018 RF-81670

11

93

4

01-04

93

9420620
Разбива се 29/05/10 в Липецк

12

21

1

01-05


9420620


06/04/1113

22

2

01-06


9420620


06/04/1114

23

3

01-07


9420620


06/04/11


121 АРЗ/2018 RF-44484

15

24

4

01-08


9420620


06/04/1116

25

5

01-09


9420620


06/04/1117

26

6

01-10


9420620

18

27

7

01-11


9420620

19

28

8

01-12


9420620
«Крылья Тавриды, The Wings of Tavrida

20

134

1

01-01

134(75)

130-0101

08/08/09ПП 20/08/09 Прототип-алжирски и либийски

21


2

01-02

NY-11

130.12.01-0102

27/11/11

06/03/12


ПП на 07/08/11, тран. 29/11/11

22


3

01-03

NY-15

130.12.01-0103

27/11/11

08/03/12


ПП на 00/00/11, тран. 29/11/11

23


4

01-04

NY-18

130.12.01-0104

05/12/11

07/03/12


ПП на 00/00/11, тран. 07/12/11

24.


5

01-05

NY-22

130.12.01-0105

05/12/11

19/03/1225.


6

01-06

NY-25

130.12.01-0106

27/11/11

12/03/12


ПП на 00/00/11, тран. 29/11/11

26


7

01-07

NY-28

130.12.01-0107

05/12/11

13/03/1227


8

01-08

NY-31

130.12.01-0108

10/12/11

09/03/1228


9

01-09

NY-34

130.12.01-0109

10/12/11

13/03/1229


10

01-10

NY-37

130.12.01-0110

10/12/11

24/04/1230


11

01-11

NY-41

130.12.01-0111

23/12/11

23/04/1231


12

01-12

NY-44

130.12.01-0112

23/12/11

20/03/1232


13

01-13

NY-47

130.12.01-0113

23/12/11

06/03/1233


14

01-14

NY-51

130.12.01-0114

27/12/11

07/03/1234


15

01-15

NY-54

130.12.01-0115

30/12/11

08/03/1235


16

01-16

NY-57

130.12.01-0116

30/12/11

12/03/1236


17

01-17

NY-61

130.12.01-0117

30/12/11

13/03/1237

101

1

01-01

15101

130.12.02-0101


29/09/15


16 Бангладеш ПП-28/04/15 за Л/2010?

38

102

2

01-02

15102

130.12.02-0102


29/09/15


ff05/05/15 разбился Лохагоре(Читтагонг) 11/07/17

39

103

3

01-03

15103

130.12.02-0103


29/09/15


за Либия?ПП-27/05/15 дост. 22/09/15

40

104

4

01-04

15104

130.12.02-0104


29/09/15


за Либия ПП-01/06/15 дост. 22/09/15

41

105

5

01-05

15105

130.12.02-0105


29/09/15


за Либия?ПП-18/06/15 дост. 22/09/15

42

106

6

01-06

15106

130.12.02-0106


29/09/15


за Либия?ПП-21/06/15 дост. 22/09/15

43

107

7

01-07

15107

130.12.02-0107


29/12/15


първи полет 26/11/15?

44

108

8

01-08

15108

130.12.02-0108


29/12/15


първи полет

45

109

9

01-09

15109

130.12.02-0109


29/12/15


първи полет

46

110

10

01-10

15110

130.12.02-0110


29/12/15


първи полет

47

111

11

01-11

15111

130.12.02-0111


29/12/15


първи полет

48

112

12

01-12

15112

130.12.02-0112


29/12/15


първи полет

49

113

13

01-13

15113

130.12.02-0113


29/12/15


първи полет

50

114

14

01-14

15114

130.12.02-0114


29/12/15


първи полет

51

115

15

01-15

15115

130.12.02-0115


2016


първи полет Доставен 2016

52

116

16

01-16

15116

130.12.02-0116


2016


първи полет Доставен 2016

53


1

01-01
2013?


36 самолета за Сирия

54


2

01-02
2013?


Част за Иран

55


3

01-03
2013?56


4

01-04
2013?57


5

01-05
2013?58


6

01-06
2013?59


7

01-07
201460


8

01-08
201461


9

01-09
201462


10

01-10
201563


11

01-11
201564


12

01-12
201565


13

201566


14

201567


15

201568


16

201569


17

201570


18

201571


19

201572


20

201573


21

201574


22

201675


23

201676


24

201677


25.

201678


26

201679


27

201680


28

201681


29

201682


30

201683


31

201684


32

201685


33

201686


34

201687


35

201688


36

201689


1


1801

130.12.03-0101


12/2016


Миянмар пп-17/11/16

90


2


1802

130.12.03-0102


12/2016


пп-22/11/16

91


3


1803

130.12.03-0103


12/2016


пп-27/11/16

92


4


1804

130.12.03-0104


04/2017


пп-15/03/17

93


5


1805

130.12.03-0105


04/2017


пп-07/04/17

94


6


1806

130.12.03-0106


2017


пп-27/04/17

95


7


1807

130.12.03-0107


2018


пп-07/05/18

96


8


1808

130.12.03-0108


2018


пп-17/05/18

97


9


1809

130.12.03-0108


201898


10


1810

130.12.03-0108


201899


11130.12.03-0108


2018100


12130.12.03-0108


20181

2

3

4
044130.12.04-0104
2018

20/12/2018 Лаос
5
045130.12.04-0105
2018

00/12/2018 Лаос
6
046


130.12.04-0106
2018

00/12/2018 Лаос
7
047130.12.04-0107
2018

00/12/2018 Лаос
8

9

10

101

8 за Виетнам(Монголия

102

71


10-01


130.11.00-1001

27/02/15

16/04/15


Белорус, първи полет 27/02/15  Лида

103

72


10-02


130.11.00-1002

15/03/15

18/04/15


Белорус, първи полет 15/03/15 Лида

104

73


10-03


130.11.00-1003

27/03/15

23/04/15


Белорус,  първи полет 27/03/15 Лида

105

74


10-04


130.11.00-1004

06/04/15

26/04/15


Белорус, първи полет 06/04/15 Лида

106

75


10-05


130.11.00-1005


11/09/16


Белорус, първи полет 28/05/16

107

76


10-06


130.11.00-1006


09/16


Белорус, първи полет 01/06/16

108

77


10-07


130.11.00-1007


09/16


Белорус, първи полет 23/06/16

109

78


10-08


130.11.00-1008


09/16


Белорус, първи полет 02/07/16


79

10-09
130.11.00-1009
11/05/1980

10-10
130.11.00-1010
11/05/19


81

10-11
130.11.00-1011
11/05/19


82

10-12
130.11.00-1012
11/05/19

110

31

1

10-01


130.11.01-1001

2012

03/10/12111

32

2

10-02


130.11.01-1002

2012

03/10/12


Катастрофа 15.04.14 г

112

33

3

10-03


130.11.01-1003

2012

03/10/12113

34

4

10-04


130.11.01-1004

2012

03/10/12114

35

5

10-05


130.11.01-1005

2012
115

36

6

10-06

RF-44485

130.11.01-1006

2012

03/10/12116

37

7

10-07


130.11.01-1007

2012
117

38

8

10-08


130.11.01-1008

2012
118

39

9

10-09


130.11.01-1009

2012
119

40

10

10-10


130.11.01-1010

2012
120

41

11

10-11


130.11.01-1011

2012
121

42

12

10-12


130.11.01-1012

2012
122

43

13

10-13

RF-44496

130.11.01-1013

2012авария 21/06/17

123

44

14

10-14


130.11.01-1014

2012

03/10/12124

45

15

10-15


130.11.01-1015

2012
125

46

16

10-16


130.11.01-1016

2013

17/05/13126

47

17

10-17

RF-44492

130.11.01-1017

2013

17/05/13127

48

18

10-18


130.11.01-1018

2013

17/05/13128

49

19

10-19


130.11.01-1019

2013

15/06/13


авария 16/09/17 отписав

129

50

20

10-20

RF-44489

130.11.01-1020

2013

17/06/13130

51

21

11-01


130.11.01-1101

2013

17/06/13131

52

22

11-02

RF-44501

130.11.01-1102

2013

17/07/13132

53

23

11-03

RF-44500

130.11.01-1103

2013

17/07/13133

54

24

11-04

RF-44502

130.11.01-1104

2013

17/07/13


RF-44582 05/2015 Белорус

134

55

25.

11-05


130.11.01-1105

2013

13/09/13135

56

26

11-06


130.11.01-1106

2013

13/09/13136

57

27

11-07


130.11.01-1107

2013

13/09/13


Последно доставен на 24/09/13

137

58

28

11-08


130.11.01-1108

2013

24/10/13


Доставен на 26/10/13

138

59

29

11-09


130.11.01-1109

2013

24/10/13


Доставен 26/10/13 RF-44589 Кущевская 03/10/15

139

60

30

11-10


130.11.01-1110

2013

24/10/13


Доставен на 26/10/13 RF-44590

140

61

31

11-11


130.11.01-1111

2013

29/11/13


Доставен на 04/12/13

141

62

32

11-12


130.11.01-1112

2013

29/11/13


Доставен на 04/12/13

142

63

33

11-13


130.11.01-1113

2013

29/11/13


Доставен на 04/12/13 RF-81663 28/08/2015

143

64

34

11-14


130.11.01-1114

2013

30/12/13


Доставен на 06/02/14 Толмачево, Шагол

144

65

35

11-15


130.11.01-1115

2013

30/12/13


Доставен на 06/02/14 Толмачево, Шагол

145

51

36

11-16


130.11.01-1116

2014

16/10/14


1-ви п. 06/02/14 втори 16/08/14 дост. 25/10

146

52

37

11-17

RF-44567

130.11.01-1117

2014

16/10/14


1-ви п. 10/02/14 втори 12/08/14 дост. 25/10

147

53

38

11-18

RF-44568

130.11.01-1118

2014

16/10/14


1-ви п. 04/03/14 втори 14/08/14 дост. 25/10

148

54

39

11-19

RF-44569

130.11.01-1119

2014

29/11/14


първи полет 12/04/14, втори 1-ви 19/08/14

149

55

40

11-20

RF-44570

130.11.01-1120

2014

29/11/14


първи полет 18/09/14  авария 21/06/17

150

56

41

12-01

RF-44571

130.11.01-1201

2014

23/01/15


първи полет 11/10/14

151

57

42

12-02

RF-44572

130.11.01-1202

2014

23/01/15


първи полет Ахтубинск (XRWH)

152

58

43

12-03

RF-44573

130.11.01-1203

2014

31/01/15


първи полет бивш 58 мод.

153

59

44

12-04

RF-44574

130.11.01-1204

2014

23/01/15


първи полет

154

60

45

12-05

RF-44575

130.11.01-1205

2014

23/01/15


първи полет

155

61

46

12-06

RF-44576

130.11.01-1206

2014

13/02/15


първи полет

156

62

47

12-07

RF-44577

130.11.01-1207

2014

31/01/15


първи полет

157

63

48

12-08

RF-44578

130.11.01-1208

2014

31/01/15


първи полет

158

64

49

12-09

RF-44579

130.11.01-1209

2014

29/11/14


първи полет

159

65

50

12-10

RF-44580

130.11.01-1210

2014

23/01/15


първи полет 27/10/14

160

66

51

12-11

RF-44581

130.11.01-1211

2014

31/01/15


първи полет 10/11/14

161

67

52

12-12

RF-44583

130.11.01-1212

2014

31/01/15


първи полет 12/14?,

162

68

53

12-13

RF-44584

130.11.01-1213

2014

13/02/15


първи полет 12/14?, Доставен на 20/02/15

163

69

54

12-14

RF-44585

130.11.01-1214

2014

13/02/15


първи полет 12/14?, Доставен на 20/02/15

164

70

55

12-15

RF-44586

130.11.01-1215

2014

13/02/15


първи полет 12/14?, Доставен на 20/02/15

165

57

1

12-16

RF-44587

130.11.01-1216

2015

03/10/15


първи полет 21.02.2015 Доставен на 09/10/15

166

58

2

12-17

RF-44588

130.11.01-1217

2015

03/10/15


първи полет 21.05.2015 Доставен на 09/10/15

167

71

3

12-18

RF-44591

130.11.01-1218

2015

03/10/15


първи полет 28.07.2015 Доставен на 09/10/15

168

72

4

12-19

RF-44592

130.11.01-1219 

2015

03/10/15


първи полет 20.08.2015 Доставен на 09/10/15

169

73

5

12-20


130.11.01-1220

2015

20/11/15


първи полет 22.08.2015  Доставен на 15/01/16

170

74

6

13-01


130.11.01-1301

2015

20/11/15


първи полет 14.09.2015  Доставен на 05/12/15

171

75

7

13-02


130.11.01-1302

2015първи полет 16.09.2015 Доставен на 05/12/15

172

76

8

13-03


130.11.01-1303

2015първи полет 23.09.2015 Доставен на 05/12/15

173

77

9

13-04


130.11.01-1304

2015първи полет 28/10/2015 Доставен на 15/01/16

174

78

10

13-05


130.11.01-1305

2015първи полет 24/10/2015 Доставен на 05/12/15

175

79

11

13-06


130.11.01-1306

2015първи полет 07/11/2015 Доставен на 15/01/16

176

80

12

13-07

RF-81689

130.11.01-1307

2015първи полет 11/11/2015 Доставен на 15/01/16

177

40

1

13-08


130.11.01-1308

2016първи полет 12/07/2016 Доставен на 24/10/16

178

41

2

13-09


130.11.01-1309

2016Доставен на 24/10/16

179

42

3

13-10


130.11.01-1310

2016Доставен на 24/10/16

180

43

4

13-11


130.11.01-1311

2016Доставен на 24/10/16

181

44

5

13-12


130.11.01-1312

2016Доставен на 27/11/16

182

45

6

13-13


130.11.01-1313

2016Доставен на 27/11/16

183

46

7

13-14


130.11.01-1314

2016Доставен на 27/11/16

184

47

8

13-15


130.11.01-1315

2016
184

48

9

13-16


130.11.01-1316

2016
185

49

10

13-17


130.11.01-1317

2016
186

01

1

13-18


130.11.01-1318

2017ff 03/03/17

187

50

2

13-19


130.11.01-1319

2017ff 17/03/17

188

100

3

13-20


130.11.01-1320

2017ff 03/04/17

189

02

4

14-01


130.11.01-1401

21/07/17ff 30/04/17, Доставен на 25/07/17

190

03

5

14-02


130.11.01-1402

21/07/17ff 13/05/17, Доставен на 25/07/17

191

04

6

14-03


130.11.01-1403

21/07/17ff 23/05/17, Доставен на 25/07/17

192

05

7

14-04

130.11.01-1404
ff 03/06/17, Доставен на 16/03/18

193

06

8

14-05


130.11.01-1405
ff 17/06/17, Доставен на 16/03/18

194

07

9

14-06


130.11.01-1406
ff 07/07/17, Доставен на 16/03/18

195

08

10

14-07


130.11.01-1407
ff 00/07/17, Доставен на 16/03/18

195
30

14-08?
130.11.01-14082018


ff 00/11/17 Доставен на 16/06/18
196
31

14-09

130.11.01-140907/18


ff 09/11/17 Доставен на 00/07/18
197
32

14-10
130.11.01-14102018


ff 28/11/17 Доставен на 16/06/18
198
33

14-11

130.11.01-14112018


ff 24/11/17 Доставен на 16/06/18
199
34

14-12

130.11.01-14122018


ff 02/02/18 Доставен на 16/06/18
200
35

14-13

130.11.01-141307/18


ff 10/03/18 Доставен на 00/07/18
201
36

14-14

130.11.01-141407/18


ff 13/03/18 Доставен на 00/07/18
202
37

14-15

130.11.01-1415


Доставен на 09/10/18
203
38

14-16

130.11.01-1416


Доставен на 09/10/18
204
39

14-17

130.11.01-1417


Доставен на 09/10/18
205
01

14-18

130.11.01-1418


Доставен на 13/02/20
206
02

14-19

130.11.01-1419


Доставен на 13/02/20

196

59?

197

54?

198

34RF-81673


199


200


С передачей ВКС России этих трех самолетов Як-130, общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 109 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 97 - на Иркутском авиационном заводе.
    Новини за Як-130
    Към 25 ноември 2013 година в експлоатация са се намирали 120 двигателя с обща работа над 17500 часа произведени от ГП Ивченко-Прогресс. От тях 69 са на Военния учебен център на ВВС с наработка повече от 9200 часа, 40 летят в чужбина и имат над 4300 часа работа(16 самолета има изнесени за Алжир) и 11 двигателя принадлежат на ОАО "ОКБ им. Яковлева" с обща работа над 4000 часа.
   Според данни от производителя двигател АИ-222-25 №222011 е достигнал на стенд работа от 1500 часа. След тестване и на двигател №222003 ще бъде взето решение за увеличаване на ресурса на двигателите АИ-222-25 от 750 на 1500 часа до основен ремонт и от 1500 на 3000 часа за жизненeн цикъл.

   Няма изнесени данни за двигателите, които получи Китай. Освен това и АО "Мотор Сич" пуска двигатели за страната, които се използват на учебно-бойния L-15 на корпорация АVIC.
    Коментар:

    Можем да направим следните изводи. Бордове от 21 до 30 на Военния учебен център на ВВС не летят и не ясно тяхното бъдеще. Двигателите за Алжир ми се виждат малко много. Обикновено осигуряването е 10% и би трябвало да имат най-много 36 двигателя.
   Допълнително за нуждите на МО на РФ ще бъдат поръчани още около 50 самолета през следващата година.
   За да се поддържа производството в корпорация Иркут, годишно трябва да се доставят на купувачи минимум 30 машини. От 2011 до 2013 година са доставени 16 на Алжир и 35 на руските ВВС. Има сглобени също 6 за Либия и най-малко 12 за Сирия.
За Русия
год     бр  общо
2011-10
2012-15
2013-18+2(35)
2014-20(55)
2015-12/30(12+55)
2016-10/19
2017-10/20
2018-10/20

Първи израелски М-346

Няма новини за Як-130

Два месеца след катастрофата(беше на 15 април 2014 година) още няма официална информация за нея. През миналата седмица от 16 юни трябваше да започнат полетите с Як-130. До колкото има информация, това не е станало и самолетите още не летят.
Има данни, че 6-те либийски ще бъдат за Белорус.

Нова платка за Як-130

   Готова е новата електронна платка, която след 14 юли ще се монтира на тестов самолет Як-130. Той ще премине полетни изпитания. Едва след тяхното успешно завършване новите платки ще бъдат монтирани на всички произведени до момента машини. След това ще бъде отменена забраната за полети. Очаква се това да стане през август тази година.(05/07/14)

Alenia Aermacchi достави първите два M-346“Lavi” на Израел

   Днес 9 юли 2014 година Alenia Aermacchi достави първите два M-346“Lavi” на Израел(бордове 102 и 103). Тази пролет беше доставен последният 12-и на Сингапур. До края на годината трябва да бъдат доставени 9 на Израел, 18 през 2015 и 3 през 2016.

Приключили са изпитанията на Як-130 с нова електроника

    Почти 4 месеца след катастрофата успешно са приключили изпитанията на Як-130 с нова електроника. Тестовите машини с новата платка в управлението са показали отлични резултати. Тя вече е монтирана на 6-те нови машини в завода в Иркутс. Те бяха във заводски изпитания, но полетите с тях бяха прекратени след катастрофата от 15 април 2014 година. Сега вече някой от тях направиха втори първи полет след модернизацията. Очаква се около началото на следващият месец 6 самолета да бъдат предадени на МО на РФ.

Assembly work begins on first Polish M-346

By: Dominic Perry
Warsaw
Source: Flightglobal.com
14:54 3 Sep 2014

Early assembly work is under way on the first Alenia Aermacchi M-346 advanced/lead-in fighter trainer destined to be delivered to the Polish air force in November 2016, as part of a €280 million ($383 million) deal.

Speaking at the MSPO defence show in Kielce, Poland, the Italian airframer says it ordered long lead-time items, such as the aircraft's Honeywell F124 engines, shortly after the order was confirmed in February 2014.

Warsaw has ordered eight M-346s, plus associated simulators and other training equipment. However, Alenia Aermacchi says Poland is considering increasing its commitment to 12 aircraft, as it eyes the potential to train pilots from outside its borders at its Deblin air base.

"They see they can train not just their own pilots but those of other countries as well – from eastern Europe and nations like Bulgaria and Romania too," the airframer says. Closer co-operation on training between the Polish air force and its Italian counterpart is also envisioned, the company adds.

Poland's initial cadre of six M-346 pilot instructors will begin transitioning to the type in early 2016 at Alenia Aermacchi's facility in Venegono, Italy. The airframer says it plans to induct three groups of two pilots each.

The M-346s will replace the Polish air force's fleet of 38 aged PZL Mielec-produced TS-11 Iskras

ВВС на Сингапур с M-346

 Всички самолети са включени в 150-а учебна ескадрила и имат вероятно бордове от 321 до 332. На 3 септември 2014 тодина цялата ескадрила се намираше във френската авиобаза Казо и тържествено бе приета в състава на ВВС на Сингапур.

«Крылья Тавриды» се готвят за полети

Първи самолет на пилотажната група «Крылья Тавриды» е извършил полет на 6 септември 2014 година. До края на годината се очаква и първата изява на групата. Преди това всички нейни самолети Як-130 ще минат през модернизация.

В Армавир ще получат 20 самолета Як-130 до края на 2014

  Очаквано съобщение вече е факт. В Армавир ще получат 20 самолета Як-130 до края на 2014 година. След като преди повече от година ви информирахме за решението, вече е обявено и официално.

Иркут ще предаде на ВВС по 30 Су-30СМ и 30 Як-130 през 2015

През тази година компания Иркут ще предаде на ВВС общо 52 самолета Су-30СМ и Як-130, от които 41 за ВС на Русия и 11 комплекти за Индия. През следващата ще бъдат предадени по 30 машини от двата типа, рекордно количество според директора Олег Демченко. За последните три години са предадени 54 машини Як-130, като 16 бяха доставени на Алжир. На ВВС на Русия бяха предадени 15 през 2012, 18 плюс 2 през 2013 и 3 през 2014 или общо 38 самолета.
    Към момента корпорация е предала за тази година 13 Су-30СМ.
Коментар:
    До края на годината вероятно ще бъдат доставени 17 Як-130 за Русия, а също още 8 Су-30СМ (до момента са доставени 13).
    За следващата година ще бъдат доставени Як-130 на Беларус 4 машини, на МО на Русия 12 машини и на Бангладеш 14. Доставките за Сирия и Виетнам са под въпрос.
   На Индия ще бъдат доставени през 2015  6(9) комплекти за Индия Су-30, 4 на Казахстан и 17 за ВС на Русия.

Заводски изпитания на Як-130

Задължителните заводски изпитания за самолетите Як-130 са 15 часа. Ако при тях се появят проблеми следва отстраняването им и се назначават още изпитателни полети

Русия ще достави на Бангладеш първите Як-130 през май 2015

БАНГАЛОР, 18 фев  Россия в мае этого года начнет поставки в Бангладеш учебно-боевых самолетов Як-130, заявил в среду старший вице-президент "Корпорации "Иркут" Виталий Бородич.                                                                   

"В мае начнутся поставки Як-130 в Бангладеш. Всего планируется поставить 16 машин", — сказал Бородич на авиавыставке Aero India-2015.

Коментар:

Преди това ще бъдат доставени самолети на Белорус.

Добавка:

18 марта, 2015– Россия в этом году поставит в Бангладеш 14 учебно-боевых самолетов Як-130, еще две машины заказчик получит в следующем году. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор корпорации "Иркут" Олег Демченко,

Юри Слюсар на Аеро Индия за Як-130

Слюсарь также выразил уверенность, что производство реактивных УТС Як-130 для ВВС России будет продолжено, расширяется круг экспортных заказчиков. Ожидается строительство дополнительно еще 60 самолетов этого типа. Ведутся переговоры со странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в список потенциальных покупателей включены Монголия и Вьетнам. Алжир и Бангладеш уже подписали экспортные контракты.

Русия ще достави на Белорус първите Як-130 през април 2015

18 марта, 2015 – Группа белорусских военнослужащих (18 техников и 4 летчика) ВВС и войск ПВО проходит теоретическое обучение выполнению полетов и технической эксплуатации самолета Як-130 на базе Центра организации подготовки авиационного персонала в российском городе Жуковский. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В ведомстве отметили, что для обучения отобраны высококлассные специалисты, способные обеспечить грамотную эксплуатацию нового типа авиационной техники. "Планируется, что в конце апреля научно-производственная корпорация "Иркут" поставит для Вооруженных Сил Беларуси четыре учебно-боевых самолетов Як-130".

Модернизация самолета Як-130

BMPD
На сайте госзакупок размещена информация о заключении ОАО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева" (Москва) в конце февраля 2015 года договора с ОАО "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова" (Жуковский) в качестве единственного поставщика на "участие в выполнении доводки самолета по результатам государственных совместных испытаний (шифр "Уступка") по модернизации УБС Як-130 в техническое лицо УБС Як-130М по модификации УБС Як-130 № 2/ "131" первый предсерийный самолет Як-130 (серийный номер 62-00-02) постройки ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол"/ для демонстрационных полетов в части проведения летных испытаний самолетов".

Стоимость договора 31,182 млн рублей, срок выполнения - декабрь 2015 года.


Ранее в конце 2013 года со ссылкой на "источник в оборонно-промышленном комплексе" сообщалось, что "летно-технические и боевые характеристики нового российского учебно-боевого самолета Як-130, серийно выпускаемого корпорацией «Иркут», в перспективе могут быть существенно улучшены за счет модернизации".

«В первую очередь предполагается провести модернизацию бортового радиоэлектронного оборудования, других комплексов самолета», – сказал источник, и не исключил, что модернизированная версия учебно-боевого самолета получит обозначение Як-130М. «Планируемая модернизация позволит существенно повысить функционал Як-130 как учебно-боевого самолета, предназначенного для повышенной профессиональной подготовки, так и в качестве легкого боевого самолета», – отметил источник. По его словам, модернизацию Як-130 планируется проводить с использованием последних разработок отечественного ОПК.

Бразилско-руски Як-130

     Бразилия и Русия работят върху съвместна програма на база самолет Як-130. Бразилците искат да пренесат своя опит от модернизацията на F-5 и AMX на сега произвеждаща се машина. Според наш източник именно Бразилия е страната, за която в момента се модернизира един от самолетите на ОКБ Яковлев. http://russianplanes.net/id160736
SCP-01

SCP-01


Лек изтребител Як-130

   Самолетът Як-130 май остава единствената руска машина с експортен потенциал. Ако руснаците искат да го превърнат в истински лек изтребител, трябва значително да подобрят конструкцията на двигателите, като повишат мощност при намален разхода на гориво.
   11/06/2015

Очередной комплект хвостового оперения для Як-130 выпущен в Улан-Удэ

05/11/2015
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в состав холдинга «Вертолеты России») изготовил очередной комплект хвостового оперения учебно-боевого самолета Як-130.
Хвостовое оперение, в состав которого входят киль, руль направления и цельноповоротный стабилизатор, предприятие производит с 2009 года.
«Впервые на У-УАЗе на всю номенклатуру хвостового оперения Як-130 были разработаны трехмерные электронные модели, практически полный комплект ассоциативно связанных с трехмерными моделями электронных чертежей»
В рамках кооперации с Иркутским авиазаводом (ИАЗ) на Улан-Удэнском авиационном заводе развернут практически полный цикл изготовления хвостового оперения, номенклатура которого насчитывает более 500 деталей и сборочных единиц. Более 85% деталей хвостового оперения изготавливается на производственных площадках завода.
«Освоение любого изделия, а самолетного особенно – это школа для завода, его конструкторской и технологической служб, серьезное напряжение всех сил. Мы смогли в очередной раз доказать, прежде всего себе, что способны мобильно организовать производство новых образцов авиационной техники. У-УАЗ имеет высокую культуру производства, современное оборудование, что позволяет оперативно реагировать на требования времени, вносить свою лепту в повышение обороноспособности страны», – цитирует ресурс машиностроения i-mash.ru слова управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых.
Выпуск оперения самолета Як-130 позволил существенно поднять технический уровень завода. Впервые на У-УАЗе на всю номенклатуру хвостового оперения Як-130 были разработаны трехмерные электронные модели, практически полный комплект ассоциативно связанных с трехмерными моделями электронных чертежей. Существенным качественным ростом стало внедрение безэталонного метода изготовления сборочной оснастки. Для высокой эффективности работы монтаж сборочной оснастки производился с помощью лазерного трекера и контрольно-измерительной машины (КИМ). При разработке всех технологических процессов учитывались новые материалы, которые ранее не использовались.

В дальнейшем планируется продолжение сотрудничества Улан-Удэнского авиационного завода с Иркутским авиационным заводом по теме Як-152, сообщает пресс-служба Минпромторга.

ОКБ Яковлева обучит пилотов из Бангладеша летать на Як-130

23 ноября, AEX.RU –  ОКБ имени Яковлева направит в 2016 году в Бангладеш летчика-испытателя, чтобы обучить пилотов боевому применению новейших учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора бюро по летным испытаниям Роман Таскаев.

Россия поставила в Бангладеш первые шесть самолетов Як-130 в сентябре. Бангладеш - вторая страна дальнего зарубежья, заказавшая 16 учебно-боевых Як-130. До этого 16 таких самолетов получил Алжир. Изначально в Бангладеш планировали приобрести 24 Як-130, однако на это не хватило средств.

"Планируем на месяц отправить в Бангладеш нашего летчика-инструктора, который обучит их летчиков боевому применению Як-130", - сказал Таскаев, уточнив, что произойдет это после Нового года.

Он напомнил, что летом этого года летчики ОКБ Яковлева уже обучили своих белорусских коллег после поставки первых Як-130 на авиабазу Лида. "Белорусские летчики эффективно осваивают Як-130 в режимах боевого применения", - добавил Таскаев.

Як-130 (по классификации NATO - Mitten) предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, также может применяться по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году, а в 2002-м его выбрали основным самолетом для подготовки российских военных летчиков

Бангладеш прие Як-130

6 декабря 2015 г. на авиабазе Бангабандху (Bangabandhu) состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав ВВС Народной Республики Бангладеш первой партии учебно-боевых самолетов Як-130. Самолеты разработаны ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и построены ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК).
В мероприятии приняли участие премьер-министр Бангладеш госпожа Шейх Хасина Вазед, командование вооруженных сил республики, представители ОАО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Корпорация «Иркут». Контракт на поставку самолетов Як-130 подписан в 2013 г. Первая партия машин поставлена осенью 2015 г.
"Специалисты ПАО «Корпорация «Иркут» обеспечили обучение летного и инженерно-технического состава ВВС Бангладеш. Теоретический курс и обучение на тренажерах военнослужащие ВВС Бангладеш прошли в Центре организации подготовки авиационного персонала (структурное подразделение корпорации «Иркут»). Практическая подготовка проведена на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация "Иркут", - отметили в компании.
Представитель ВВС Бангладеш полковник Ашраф Фарух отметил: «Ввод в строй учебно-боевых самолетов новейшего поколения повысит наши возможности обучения и боевого применения. Мы надеемся на дальнейшее увеличение парка российских самолетов в будущем».

Беларусь получит от РФ четвертый дивизион С-300 и звено Як-130

07.04.2016
В нынешнем году армия Белоруссии получит на вооружение четверку учебно-боевых самолетов Як-130 и дивизион зенитной ракетной системы С-300. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время завершается поставка из Российской Федерации четырех зенитных ракетных дивизионов С-300, они войдут в состав межрегиональной системы ПВО. Три дивизиона уже на территории республики Беларусь, четвертый уже в пути", - приводит информационное агенство слова командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майора Олега Двигалева.

Кроме того, успешно реализуется контракт на закупку учебно-боевых самолетов Як-130. Первая четверка (звено) уже введена в боевой состав и освоена белорусскими летчиками. До конца года в состав ВВС Белоруссии войдет еще одно звено этих самолетов.

Необходимо отметить, что в прошлом году американские специалисты на страницах издания The National Interest назвали учебно-боевой многоцелевой истребитель Як-130 - "маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО". Дело в том, что самолет ОКБ имени Яковлева может нести на себе около трех тонн современного оружия. Это могут быть ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения, неуправляемые ракеты.

Кроме того, на Як-130 предусмотрена возможность закрепления под фюзеляжем 23-миллиметровой пушки, а на концах крыльев могут крепиться ракеты класса "воздух-воздух". При этом полностью вооруженный и заправленный российский истребитель весит 10 300 килограммов, что вполовину меньше взлетной массы американского истребителя F-16.

Сочетание зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших российских учебно-боевых самолетов позволит создать современную систему противо-воздушной обороны. "У нас активно развивается сотрудничество в области оперативной подготовки, мы также совместно с Россией продолжаем совершенствовать единую региональную систему ПВО", - резюмировал Олег Двигалев.

ВКС РФ получат 30 УТ самолетов Як-130 до конца 2018 года

17 апреля 2016

Данная поставка будет осуществлена в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2016-2018 годы
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические войска (ВКС) получат на вооружение 30 учебно-тренировочных самолетов Як-130 до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.
"Государственный контракт на поставку подписали заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко", - говорится в сообщении.

Данная поставка будет осуществлена в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2016-2018 годы.
Як-130 предназначен для обучения курсантов летных училищ на различных режимах полета и применения вооружения, характерных для самолетов 4-го и 5-го поколений. Также самолет может использоваться в качестве легкого штурмовика.

Первые Як-130 для ВКС России в 2016 году

BMPD
October 23rd, 2016
Данные четыре самолета, видимо, являются первыми, построенными по новому контракту на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России и ПАО "Корпорация "Иркут" в апреле 2016 года.

С передачей ВКС России этих четырех самолетов Як-130 общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России достигло 83 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 71 - на Иркутском авиационном заводе. В настоящее время в составе 209-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Борисоглебске находятся 42 самолета Як-130 (в том числе восемь фактически неэксплуатируемых машин нижегородской постройки), а в составе 200-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Армавире с учетом вылетевших туда 22 октября 2016 года самолетов количество Як-130 достигнет 34 (ранее полученные с ноября 2014 по январь 2016 года 30 самолетов имеют красные бортовые номера с "51" по "80"). Учебные полеты курсантов на самолетах Як-130 в Армавире были начаты в мае 2016 года.

Започна ремонта на първите Як-130

22/02/2017
Ремонт плюс модернизация е започнал в 121-ви АРЗ на първите два Як-130. Вероятно са първите серийни машини произведени в Сокол. Те не летяха и се чакаше решение за тях.

Россия поставит Мьянме дополнительную партию Як-130

ЛАНГКАВИ (МАЛАЙЗИЯ), 21 мар 2017. Россия поставит Мьянме дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил РИА Новости во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

Он возглавляет российскую делегацию на открывшейся в Лангкави (Малайзия) оружейной выставке LIMA-2017.

"Кроме того, в 2018 году планируется поставить в страну дополнительную партию самолетов Як-130", — сказал Петухов.

В 2016 году Россия поставила Мьянме первые три самолета Як-130. Полностью первый контракт будет выполнен в 2017 году.

Четыре новых Як-130 переданы ВКС России

March 16th, 2018
Как сообщают споттеры, 14 марта 2018 года из Иркутска с промежуточной посадкой в аэропортах Толмачево (Новосибирск) и Шагол (Челябинск) к месту службы вылетели четыре новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" имеют красные бортовые номера "05", "06", "07" и "08" (предположительные серийные номера с 1404 по 1407) и были облетаны в Иркутске еще летом и осенью 2017 года, однако передача самолетов Як-130 ВКС России не осуществлялась с конца июля 2017 года и возобновилась только теперь. Предположительно, это было связано с проводившимися очередными доработками самолетов этого типа после имевших место сразу двух летных происшествий с Як-130 ВКС в один день 21 июня 2017 года.
Данные четыре самолета были построены ИАЗ в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту (машины с красными бортовыми номерами с "40" по "49" - серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова. В мае-июле 2017 года в Армавир были переданы еще шесть самолетов Як-130 программы 2017 года с красными бортовыми номерами "50", "100", "01", "02", "03" и "04" (серийные номера, соответственно, 1319, 1320, 1318, 1401, 1402, 1403).

Хотя с июня по ноябрь 2017 года на ИАЗ были облетаны еще восемь Як-130 для ВКС России (серийные номера с 1404 по 1411), однако ни один из них сдан не был и до самого последнего времени все эти борта оставались в Иркутске. Теперь ВКС переданы первые четыре из этих самолетов. При этом, как сообщается, 14 марта 2018 года самолет с бортовым номером "07 красный" задержался в Новосибирске, видимо, из-за технической нисправности.

Самолеты, видимо, войдут в состав той же учебной авиационной базы в Армавире. С передачей ВКС России этих четырех самолетов Як-130 общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 99 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 87 - на Иркутском авиационном заводе.

В Воронежской области разбился самолет Як-130

12 апреля 2018 г., AEX.RU – Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба летчика катапультировались, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Двенадцатого апреля 2018 года около 9 часов 40 минут в ходе проведения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск (Воронежская область)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полётов дал команду на катапультирование.
"Оба летчика, инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", — добавляется в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил РФ.

Вьетнам заключил контракт на закупку учебно-боевых самолетов Як-130

January 29th, 2020
Как пишет газета «Ведомости» в материале Ивана Сафронова и Алексея Никольского «Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Это открывает путь к закупкам Ханоем современных истребителей, считает эксперт», Россия и Вьетнам вернулись к сотрудничеству в сфере поставок авиационной техники. Как рассказали «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долл. Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х годов, говорит один из собеседников, вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8. В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) от комментариев воздержались.

ВКС России получили два новых самолета Як-130

13 февраля 2020
Как сообщают споттеры, 13 февраля 2020 года во время промежуточной посадки в Новосибирске в аэропорту Толмачево были засняты два новых учебно-боевых самолета Як-130, совершающих перелет с Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" в Европейскую часть страны в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.Самолеты имеют красные бортовые номера "01" и "02" и стали первыми Як-130, полученными ВКС России с октября 2018 года
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.