добре дошли в моя уеб сайт
aeronews.alle.bg

Програмата F-35

            Американското правителство ще вложи 1,45 трилиона долара в програмата F-35 в период от следващите 50 години. Тези средства ще се вложат в разработката, покупката и експлоатацията на самолетите F-35, като се включва и инфлацията според Reuters, цитирайки документ на Пентагона.
           От тези 1,45 трилиона долара, 332 милиарда долара ще бъдат вложени в разработката и покупката на 2443 машини от този тип, а останалите около 1,11 трилиона долара ще бъдат изхарчени за експлоатация на изтребителите в рамките на техния жизнен цикъл. Според други оценки, цената за придобиване ще бъде между 397 и 382 милиарда долара.
           14 летящи прототипа
Type_Designation_Final assembly_Rolled out_First flightt__Delivery_____Data____Note
F-35A AA-0001 - (00/00/2005) (19/02/06)    15/12/06    Edwards AFB    01/10/08       
F-35B BF-0001 -  01/06/2007    17/12/07     11/06/08    Patuxent River  15/10/09  
F-35B BF-0002 -                         16/08/08     25/02/09   Patuxent River  20/12/09
F-35B BF-0003 -                                             02/02/10   Patuxent River  17/02/10                                     
F-35B BF-0004 -                         21/01/09      07/04/10   Patuxent River  07/06/10 #1
F-35A AF-0001 -                          19/12/08     14/11/09   Edwards AFB    17/05/10
F-35A AF-0002 -                                              20/04/10  Edwards AFB     17/05/10
F-35A AF-0003 -                                              06/07/10  Edwards AFB     11/12/10
F-35C CF-0001 -                          28/07/09     06/07/10   Patuxent River   06/11/10
F-35A AF-0004 -                                              30/12/10   Edwards AFB      00/00/11
F-35C CF-0002 -                                              29/04/11   Patuxent River   16/05/11
F-35C CF-0003 -                                              21/05/11   Patuxent River   03/06/11
F-35B BF-0005 -                                               26/01/11   Patuxent River   16/06/11
F-35C CF-0004 -                                              00/00/00   Patuxent River   00/00/11
F-35A AF-5  -        Cancelled(F-35D?)
6 нелетящи
         AG-1                                   17/12/08                       BAE Systems  25/08/09
         BG-1
         CG-1
         AJ-1
         BJ-1
         CJ-1
#1 - Flew with Block 1.0 software on 05/10/10
LRIP Lot I
2 aircraft - 2 F-35A(от Q2 2006 година до Q1 2011 година)
Type_Designation_Serial___Final assembly_Rolled out_First flight_Delivery____Data_____Note
F-35A AF-6           07-0744    24/03/08                           25/02/11  Edwards AFB 13/05/11
F-35A AF-7           07-0745                                              04/03/11  Edwards AFB 06/05/11  First del to USAF on 5/5/11

LRIP Lot II

12 aircraft - 6 F-35A, 6 F-35B(от Q1 2007 година до Q2 на 2012 година)
Type_Designation_Serial___Unit___Final assembly_Rolled out_First flight_Delivery_Data_____Note
F-35A AF-8           08-0746 33rd FW                                           06/05/11  Eglin AFB  20/07/11
F-35A AF-9           08-0747 33rd FW                                           13/05/11  Eglin AFB  14/07/11
F-35A AF-10         08-0748 33rd FW                                           26/06/11  Eglin AFB  31/08/11
F-35A AF-11         08-0749 33rd FW                                           01/07/11  Eglin AFB  31/08/11
F-35A AF-12         08-0750 33rd FW                                           09/07/11  Eglin AFB  19/10/11
F-35A AF-13         08-0751 33rd FW                                           14/07/11  Eglin AFB  26/10/11
F-35B BF-06         168057  VMFAT-501                                        25/10/11  Eglin AFB  12/01/12  VM-01
F-35B BF-07         168058  VMFAT-501                                        21/12/11  Eglin AFB  19/01/12  VM-02
F-35B BF-08         168059  VMFAT-501                                        29/11/11  Eglin AFB  12/01/12  VM-03
F-35B BF-09         168060  VMFAT-501                                        06/03/12  Eglin AFB  10/05/12  VM-04
F-35B BF-10         168061  VMFAT-501                                        15/03/12  Eglin AFB  10/05/12  VM-05
F-35B BF-11         168062  VMFAT-501                                        21/03/12  Eglin AFB  15/05/12  VM-06

LRIP Lot II
I
17 aircraft - 8 F-35A (one for the Netherlands), 9 F-35B (two for the UK)(от Q1 на 2008 година до Q4  на 2012)
Type_Designation_Serial___Unit___Final assembly_Rolled out_First flight_Delivery_Data_____Note
F-35A AF-14          09-5001 33 rd FW                                         02/03/12  Eglin AFB  00/06/12
F-35A AF-15          09-5002 33 rd FW                                         03/03/12  Eglin AFB  00/06/12                                        
F-35A AF-16          09-5003 33 rd FW                                         03/05/12  Eglin AFB  00/07/12
F-35A AF-17          09-5004 33 rd FW                                         17/05/12          AFB  00/07/12
F-35A AF-18          09-5005 33 rd FW                                         17/05/12          AFB  00/07/12
F-35A AF-19          09-5006 33 rd FW                                         09/06/12          AFB  00/07/12
F-35A AF-20          09-5007 33 rd FW                                         00/00/12          AFB  00/00/12
F-35A AN-1           F-001    33rd FW         00/00/12   01/04/12 (30/06/12)  Eglin AFB  00/00/12  for the Netherlands
F-35B BF-12         168308  VMFAT-501                                       30/03/12  Eglin AFB  00/06/12  VM-07
F-35B BF-13         168309  VMFAT-501                                        12/03/12  Eglin AFB  00/06/12  VM-08
F-35B BF-14         168310  VMFAT-501                                        24/04/12  Eglin AFB  00/06/12  VM-09
F-35B BF-15         168311  VMFAT-501                                        00/07/12  Eglin AFB  00/00/12  VM-10
F-35B BF-16         168312  VMFAT-501                                        00/07/12  Eglin AFB  00/00/12  VM-11
F-35B BF-17         168313  VMFAT-501                                        00/07/12  Eglin AFB  00/00/12  VM-12
F-35B BF-18         168314  VMFAT-501                                        00/09/12  Eglin AFB  00/00/12  VM-13
F-35B BK-1           BM-135  VMFAT-501      06/10/09   20/11/11  13/04/12   Eglin AFB  00/00/12  for the UK
F-35B BK-2           BM-136  VMFAT-501      00/00/09   00/00/11   00/00/12  Eglin AFB  00/00/12  for the UK

LRIP Lot IV

32 aircraft - 11 F-35A (one for the Netherlands), 16 F-35B and 5 F-35C (one for the UK)(от Q1 на 2009 до Q4 на 2013)
Type_Designation_Serial___Unit___Final assembly_Rolled out_First flight_Delivery_Note

LRIP Lot V

32 aircraft - 22 F-35A, 3 F-35B and 7 F-35C. (от Q1 на 2012 година до Q4 на 2014 година)
Type_Designation_Serial___Unit___Final assembly_Rolled out_First flight_Delivery_Note

LRIP Lot VI
38 aircraft - 19 F-35As for the USAF; 4 F-35As for Italy; 2 F-35As for Australia; 6 F-35Bs for the U.S. Marine Corps; 7 F-35Cs for the U.S. Navy' (от Q1 на 2012 година до Q4 на 2015 година)
Type_Designation_Serial___Unit___Final asembly_Rolled out_First flight_Delivery_Note

LRIP Lot VII
http://www.defense.gov//contracts/contract.aspx?contractid=4813

За "F-35А"
На 28 февруари 2012 година самолетът AF-4 е направил полет № 100 с пилот Maj. Steven Spears
На 9 март 2012 година самолетът AF-2 е направил полет № 200 с пилот Maj. Matt Hayden
На 19 март 2012 година самолетът AF-3 е направил полет № 100 с пилот Mark Ward
На 29 март 2012 година самолетът AF-1 е направил полет № 200 с пилот David Nelson

За "F-35B"
На 10 януари 2012 г. е извършен полет №600 със самолети "F-35B". През 2011 година са извършени общо 333.
На 22 март 2012 година самолетът BF-4 е направил полет № 100 с пилот  Sqdn. Ldr. Jim Schofiield.

За  "F-35С"
На 29 ноември 2011 г. самолет "F-35С" е извършил полет № 100 с пилот Lt. Col. Matthew Taylor от  Patuxent River.
На 27 януари 2012 г. Lt. Christopher Tabert е извършил полет № 200 за "F-35С" със CF-2(52-ри полет за самолета)

Очакваме 2000-я полет с "F-35"!


От 15 декември 2006 г.(първи полет за "F-35")  до 1 октомври 2007 г. прототипът АА-1 извършва 19 полета.
До 1 октомври 2008 година АА-1 извършва 55 полета, а BF-1  14 полета или общо 69.

До 1 януари 2009 г. са извършени общо 86 полета с "F-35", от тях с АА-1(69 полета) и BF-1(17 полета).

На 23 юни 2009 година е изпълнен полет №100 за "F-35" с АА-1.

До 1 януари 2010 г. са извършени общо 137 полета с "F-35", от тях 91 са на АА-1.

До 1 март 2010 г. са извършени 155 полета, от тях 91 са на АА-1, 35 на BF-1, 22 на BF-2, 4 на ВF-3 и 3 на АF-1.

На 5 май 2010 г. тест пилотът Graham Tomlinson извършва полет № 200 за "F-35" със самолет F-35B BF-1.

На 18 ноември 2010 г. е извършен полет № 500 за "F-35" със самолет BF-4 от NAS Patuxent River, Maryland.

До 1 януари 2011 г. са извършени общо 547 полета с "F-35". Общо са 410 през 2010.

На 20 юни 2011 г. Lt. Col. Leonard Kearl извърши 1 000-я полет за "F-35" с AF-6 от Edwards AFB, California.

До 1 януари 2012 г. са извършени общо 1519 полета с "F-35". Общо са 972 през 2011.

На  юли 2011 г. Lt. Col.  извърши 2 000-я полет за "F-35" .

През 2012 година са планирани общо 1001 полета с "F-35", но вероятно броя им бъде около 1200.

Поръчки към 13 март 2012 година от страницата на производителя:

International Partners and Planned Quantities

• USAF 1,763(F-35А)
• USN 260(F-35C)
• USMC 420(80 F-35C/340 F-35B)
• U.K. RAF/RN 138
• Italy 131
• Netherlands 85
• Turkey 100
• Australia 100
• Norway 48(F-35А)+4(F-35D)
• Denmark 30
• Canada 65
Decisions
• The Turkish Defense Industry Executive Committee authorized the procurement of two F-35 Lightning II aircraft that will be built in Low Rate Initial Production Lot 7. (January 2012)

Информацията продължава в новия раздел изцяло за  "F-35"
http://aeronews.alle.bg/f-35/        

ВВС на Иран -Тема на месеца

            Този месец обсъдихме доста детайлно бойните самолети на Иран. Освен информациите за засечени Ф-16, има данни и за руски Су-27. Не е ясно дали са на Иран и ако са негови, дали са в състояние да летят?

Завръщат ли се бипланите?

Иранските Chengdu F-7M Airguard

      31/03/12 07:49© aeronews.alle.bg     
     През юли 1986 година Иран получава 15 едноместни "F-7M" и 5 двуместни "FT-7M".  Общо са доставени според различни източници между 60 и 80 самолета. Като достоверно, можем да приемем среден брой около 70, от които 45 едноместни "F-7M" и 25 двуместни "FT-7M". По време на войната с Ирак са загубени около 20 машини и те са извадени от състава на ВВС и минават към Националната гвардия. В момента Иран има около 28 "F-7M" и 14 "F-7M" или общо около 42 самолета.
       За един "Chengdu F-7M" загубен на 24 юли 2007 година беше съобщено в печата.

Ще замени ли "АИ-222-25Ф" двигателя "Р95Ш"?

31/03/12 07:39© aeronews.alle.bg

          В скоби са дадени известните параметри на двигателя "АИ-222-25Ф". От техническите параметри се вижда, че за геометричните размери, само дължината е по-голяма. Това може и да е благоприятно, ако решат да се поставя сопло за управление на тягата. Една "такава есктра" ще намали значително разбега. Сега той е около 250 метра, а може да стане на половина. Това на практика значи, че самолетът ще може да излита от всякъде. Особено предимство е по-малкото тегло на двата двигателя с около 500 килограма и значително по-малкия обем на двигателите, което ще доведе до още място във вътрешността на самолета. От значение е и намаления разход на гориво. Следващите двигатели от серии 28, 30 и 34 със сигурност ще предизвикат още по-голям интерес.

          В края на 2007 и началото на 2008 година «Мотор Сич» изнесе пробна серия от 10 двигателя "АИ-222-25Ф". Те бяха с малко по-ниски параметри тяга около 3800 килограма за китайските "L-15". Китайците произведоха няколко прототипа с тях и ги харесаха. В резултат на което през 2010 година започнаха преговори за доставка на голяма партида.

Двигател- Р95Ш(АИ-222-25Ф)

Разработчик - ФГУП "ГНПП "Мотор"( МКБ "Прогресс" имени Ивченко)
Основни характеристики:

Габаритни размери, мм:

  • дължина - 2700;(3200)
  • максимален диаметър (без агрегатите) - 772;(630)
  • макс. височина (без агрегатите) - 1008;
  • макс. ширина (без агрегатите) - 778;

Суха маса, кг. - 830;(560)
Параметри близко до земята на максимален режим:

  • тяга, кгс - 4100;(4200)
  • разход въздух, кг/с - 67;
  • специфичен разход на гориво топлива, кг/кгс.ч - 0,86(0,54-0,88)

Коментар:

Китайците вдъхновени от качествата на новия двигател, започнаха проектирането на следващия учебен самолет от пето поколение, който ще замени "L-15". Той ще бъде "L-1X" и ще има вариант лек изтребител Y-1X(вероятно Y-19). Ще има два двигателя АИ-222-30Ф с тяга по 35 kN,  а при форсаж ще достига 50 kN. Максималното тегло ще бъде 10-12 тона.

Нова програма на руските "Стрижи" и "Русские витязи"

31/03/12 06:33© aeronews.alle.bg
       На 5 април 2012 година в Кубинка пилотажните групи "Стрижи" и "Русские витязи", ще изнесат най-новата си програма по случай 21-та годишнина от създаването на "Русские витязи".

AMCA е вече готов?

31/03/12 06:24© aeronews.alle.bg
       На  Defexpo India 2012, е показана рисунка на ескизният проект Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) в един от павильоните. Това означава, че скоро ще има обявяване на резултати.

Вече официално "АЛ-41Ф-1С" е изделие 117С

31/03/12 00:11© aeronews.alle.bg
       На страницата на "Уфимское моторостроительное производственное объединение(ОАО УМПО)"  вече се появи официална информация за  "АЛ-41Ф-1С (изделие 117С)". Двигателят ще започне да фигурира от началото на тази година във всички отчетни документи на предприятието. До момента бройките произведени двигатели се даваха общо с "АЛ-31Ф".
През тази и следващите 3 години заводът трябва да предаде повече от 100 двигателя от този тип или по около 27 на година(по 9 на всеки четири месеца)

Индия, ах Индия

31/03/12 00:08© aeronews.alle.bg
         Моята любима тема и отново имам възможност "да се развихря". Индийската авиация вече, почти се доближи до индийските филми. Повече от месец следя сериите на поредния индийски филм.
Всичко започна с писмото от 27 февруари 2012 година(приложено е копие подолу) на индийския депутат М.В. Мусара Редди, член на горната камара на индийският парламент до МО.
         В него( писмото е адресирано до военния министър A.K. Антъни) той твърди, благодарение на "процедурни манипулации" «Рафал» е обявен за победител в конкурса MMRCA  "по критерий най-ниска стойност (L1)".
На 29 февруари 2012 година министър
Антъни публично отговори, че въпросите, които поставя депутат М Редди ще бъдат задълбочено проучени.
         В семейството и между съседи, по пазари и площади, по вестници и телевизии, в правителството и парламента започна обсъждане на поредната "Боливудска история" суперпродукция за 10-20 милиарда долара. Смятам, че нормалната комисионна е около милиард. Предният филм още не е завършил. Там сценарият беше, два депутати пишат писма и обвиняват в корупция, хора участвали в конкурса за учебно тренировъчен самолет на Индия.  За победител беше обявен PC-7 Mk.2 «Пилатус». В резултат на започналите проверки, процедурата е спряна вече повече от две години.
Индия-нищо ново, само вечното индийско кино!

Представяне на модернизирания двигател "АЛ-31ФМ2"

31/03/12 00:05© aeronews.alle.bg
        На Вторият форум "Технологии в машиностроении - 2012" НПЦГ  "Салют" ще представи макет в разрез на модернизирания двигател "АЛ-31ФМ2". Форумът ще се проведе от 27.06 до 01.07 2012 година в Раменское, Жуковски.
        По размери и характеристики
"АЛ-31ФМ2" или с  вероятно име "АЛ-31Ф серия 44" е аналог на американския "F110-GE-132".

Молдова се отказа от закупуването на самолети

31/03/12 00:02© aeronews.alle.bg
         Молдова се отказа от закупуването на самолети, това е заявил Михай Гимпу. Тя е малка страна и трябва да поправим допусната грешка, продължил той. Преди време министърът на отбраната Виталий Маринуц внесе закон, който предвиждаше до 2015 година да бъдат отделени около 240 милиона долара за 8 бойни самолета и 8 бойни вертолета, които да охраняват страната от незаконно навлезли чужди летателни средства.
         Молдова разполага с 6 съветски "МиГ-29", които отново не можа да продаде при поредния търг. Според специалисти за ремонта ще са необходими 30 милиона долара.

Пилотажна група с "Як-130" до края на 2015 година

31/03/12 00:00© aeronews.alle.bg
             Пилотите от руските пилотажни групи искат им бъдат доставени самолети "Су-35С". Това е сподели генерал-полковник Зелин на 30 март 2012 година. Вероятно и това ще стане, но след няколко години. На въпрос на журналисти, какво става с пилотажната група на "Як-130", главнокомандващият обещал до 2015 година да има такава група. Отговорите е дал при посещение в Кубинка, където е наблюдавал новата програма на  пилотажните групи "Стрижи" и "Русские витязи".

Путин обяви 100 милиарда $ за модернизация на ОПК

30/03/12 07:59© aeronews.alle.bg
           Обявената още в края на миналата година програма за модернизация е вече готова. Както aeronews.alle.bg съобщи през декември, голяма част от парите ще отидат за модернизация на микроелектрониката. Вече съобщихме за инвестиция от 0,5 милиарда долара в Зеленоград за производство на пластини. При посещението си във "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество(ВАСО)" вчера, премиерът на Русия заяви, че по-изгодно е да се строят нови заводи в нови промишлени зони извън градовете, от колкото да се модернизират старите. Той успокои, членовете на колектива, че техните работни места ще бъдат запазени. Приоритетни отрасли на новата програма ще бъдат микроелектрониката, ракетната и авиационна техника, както и новите технологии. Премиерът на Русия казва, че тези пари трябва да се изразходват умно и да се върнат многократно. Развитието на технологиите, трябва да доведе до бум и бързо издигане на жизнения стандарт в Русия.
Коментар:
           Какво са тези 100 милиарда долара за Русия? В целия свят с изключение, може би на САЩ, това е една огромна сума. За самата Русия, също не е съществена сума! За сравнение, за миналата 2011 година около тази сума са "избягалите" от Русия пари. Над 400 милиарда долара е общата стойност на произвежданите в Русия годишно петрол и природен газ или това е средно около 3000 долара на всеки руснак. Както казва Путин, трябва да се инвестира умно и да се гони ефективност. Иначе алтернативите са две загуба на суверинитет или нова Октомврийска революция!
        Извинявам се за политиката.
б.р. Не ви ли звучи всичко това, познато и казано от един водач на една друга страна в едни други времена.

IAI обяви намаление на доставките

30/03/12 07:32© aeronews.alle.bg
Държавната Israel Aerospace Industries(IAI) обяви, че за последните три месеца на 2011 година продажбите са били на стойност 826 милиона долара. Това е с 23 милиона долара по-малко, спрямо същия период на 2010, като чистата печалба за периода е намаляла с 13 милиона долара. От компанията посочват, като причина спрените доставки за Турция, но явно кризата удря вече и тях.

КНДР съобщи, че ще изстреля спътник

30/03/12 07:21© aeronews.alle.bg
КНДР съобщи, че в средата на април ще изстреля спътник. Интересна е реакцията на Япония, която ще приведе в бойна готовност своята противовъздушна отбрана. САЩ обявиха, че спират хуманитарната помощ за страната.

Загадъчно изявление в САЩ

30/03/12 06:59© aeronews.alle.bg
На Америка ще бъдат необходими още две години, за да се освободи от руската зависимост в областта на хеликоптерите за Афганистан и други страни. Това изказване е направил неназован високопоставен  източник от Пентагона. Дали американците ще подкрепят Украйна или някоя друга страна?

И Индия "свива знамената"......

30/03/12 06:41© aeronews.alle.bg
При откриването днес на изложение Defexpo India 2012, министърът на отбраната A.K. Антъни заяви, че Индия ще увеличава военните си разходи с 8-10% годишно през следващите 10-20 години. Това се налага поради предизвикателствата на днешния свят.
Коментар:
Както вече писахме, военният бюджет на Индия, тази година беше увеличен с над 17% и достигна сума от над 38,5 милиарда долара. В изявлението на министър A.K. Антъни, увеличението на бюджета е по-малко от очакваното. Това означава, че и в Индия парите свърши. Сега ще видим, как ще реагират при тяхната амбициозна програма? Според мен има реална опасност за новите авиационни програми. При 5-6% годишна инфлация, увеличение от 10% означава край на големите проекти.

И японците със самолет от пето поколенние....

30/03/12 00:29© aeronews.alle.bg
"Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." обяви, че е започнало сглобяването на първият прототип на технологичния демонстратор ATD (Advanced Technology Demonstrator). Самолетът ще бъде подложен на статически и други изпитания и няма да лети. Очаква се до края на годината да започне и монтажа на първият летящ прототип. Японското правителство сключи договор с група от компании за изработка на образци, които да послужат за основа на бъдещият японски изтребител. Водеща компания е "Mitsubishi Heavy Industries". Според изнесената информация самолетът има дължина 14 метра и разпереност на крилата 9 метра. Ще има два японски двигателя "XF5-1" производство на "Ishikawajima- Harima Heavy Industries Co., Ltd" с тяга 98 kN и при форшаж 147 kN(почти същите параметри, като на ПАК ФА, но японския самолет ще бъде значително по-лек).
Коментар:
Заложените параметри на двигателите са по-добри от всички до момента. Известно е, че японците си сътрудничат с американците в областта на двигателите, но сега дават заявка, че са по-добри. Лично аз съм любопитен за резултата. Първите тестове на двигателите са насрочени за 2013, а първият полет на самолета за 2014 година.

Полша ще купи 26 хеликоптера

30/03/12 00:18© aeronews.alle.bg
              Вчера(29 март 2012) министърът на отбраната на Полша Томаш Симоняк обяви конкурс по доставка на 26 многоцелеви хеликоптера за СВ на стойност 1,5 - 3,0 милиарда злоти (480-960 милиона доларов). Те ще заменят "Ми-8" и "Ми-17", а така също и морските "Ми-14". Според министърът от решаващо значение за избора ще бъде, те да се произвеждат в Полша. Две машини отговарят на това изискване "Sikorsky S-70i Black Hawk", произвеждана в "PLZ Mielec" и "Agusta-Wetsland AW149" в "PZL Swidnik". Първият трябва да бъде доставен до края на 2012, а останалите до края на 2017 година.

„F-35 JSF“ ще струва 1450 милиарда $ през следващите 50 години

30/03/12 00:11© aeronews.alle.bg
          Според Reuters, която цитира Пентагона програмата „F-35 Joint Strike Fighter“ на „Lockheed Martin Corp“ ще струва 1450 милиарда долара през следващите 50 години. За срок до 2017 година бяха отложени закупуването на 179 самолета с цел да бъдат спестени 15,1 милиарда долара. За сега Пентагонът планира да закупи 2443 самолета, освен 14 опитни образци. Цената на общо на тези машини се оценява вече на 397 милиарда долара или по 161,6 милиона долара на брой.
Осемте партньорски страни по програмата:Великобритания, Холандия. Австралия, Канада, Италия, Турция, Дания и Норвегия общо ще поръчат 697 машини.
Коментар:
          В някои медии се появиха съобщение, че на Австралия е обещано самолетите да бъдат по около 70 милиона долара. Според мен това са спекулации и цената за всяка държава ще се определя индивидуално. Всичко ще зависи и от това, къде е събран самолета, също колко и какви детайли са произведени от получателя на самолетите по програмата.

Катастрофа с хеликоптер от ВВС на Венецуела

30/03/12 00:01© aeronews.alle.bg
Хеликоптер „Aérospatiale AS 332B1 Super Puma“ борд 2216, с/n 2257 на Fuerza Aérea Venezolana(ВВС на Венецуела) се е разбил близо до Chaparralito провинция Apure около 5:15 часа. Всичките седем души на борда са загинали. ВВС на Венецуела разполагат с 4 такива машини бордове от 0121, 3312, 5110 и 6014, които си използуват за операции по търсене и спасяване. С последният са загубени общо 4 борда 1118, 2216, 4423 и 7425. Последният е даден на президента на Боливия и там катастрофира.
Коментар:
Тези машини „Aérospatiale AS 332B1 Super Puma“, както споменах вече са за операции по търсене и спасяване. Бяха разпределени по една на всяка аерогрупа от бойната авиация на Венецуела. Явно ще се наложи скоро да се купуват нови, които да заменят загубените. Скоро минаха през модернизация във Франция и се очакваше да служат до 2025 година, но явно много скоро, няма да остане и една от тях, ако нещата се развиват в това темпо.

Embraer продаде на африкански страни самолети за 180 милиона $

30/03/12 00:00© aeronews.alle.bg
Embraer ще достави на три африкански страни Ангола, Буркина Фасо и Мавритания учебно-бойни самолети "EMB-314 Super Tucano" на обща стойност 180 милиона долара. От тях 3 са за Буркина Фасо, 6 за Ангола и неустановено количество за Мавритания(вероятно 4-5).

Липецк

29/03/12 12:19© aeronews.alle.bg
Няколко самолета от Воронеж са в Липецк. Явно продължава обученията на пилоти за новите самолети. През това време самолетите на Липецк се модернизират по последната спецификация на машината и ще продължат изпитанията в Ахтубинск.

Намаляват военният бюджет на Испания

29/03/12 12:11© aeronews.alle.bg
Според Jane's Испания е планира да намали своя военен бюджет с 12-14 %, като цитира Pedro Morenes, министър на отбраната. Въпреки това, страната ще продължи да изпълнява международните си задължение в Афганистан и Сомалия. През 2011 година военният бюджет на Испания беше около 17,25 милиарда евро(1,62% от БВП, който е 1066 милиарда евро за 2011 година)
Коментар:
 Условно е прието и тази година сумата от 17,25 милиарда евро, но ще бъдат съкратени около 2 милиард, а може и повече. Бюджетният дефицит трябва да бъде намален от 8,5% до 5,3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Правителството трябва да направи икономии и да намери нови източници за 35 милиарда евро. Очаква се утре най-късно да бъдат обявени новият бюджет за 2012(около 1000 милиарда евро) и нови мерки. Забавянето повече от три месеца, може да доведе, до нуждата от още по-големи икономии.
Защо толкова внимателно разгледам Испания? Те е страна от ЕС и много от военните авиационни програми на съюза зависят от нея.

Катастрофа с американски "F-15E Strike Eagle"

29/03/12 12:01© aeronews.alle.bg
Вчера 28 март 2012 година около 9:00 часа (по времето на базата в САЩ) е станал инцидент с "F-15E Strike Eagle". Самолетът е на ВВС на САЩ. Единият пилот е катапултирал успешно, а другият е загинал. Машината е от Mountain Home Air Force Base, Айдахо и се числи на 391-ва ескадрила "Bold Tigers"(391 FS) от 366-то крило. Паднала е на 15 мили от временната си база в Югозападна Азия.
Коментар:
Югозападна Азия обхваща страните на запад от Иран(включително). На север включва Турция, Азербайджан, Армения и Грузия. Частта изключва Пакистан и Афганистан. В момента се провеждат няколко учения в района на Близкия Изток.

Снимки от FIDAE 2012

29/03/12 08:20© aeronews.alle.bg
Учебно-тренировъчен самолет "KAI T-50 Golden Eagle" (бордови номер 08-028)

Изтребител "Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon"(борд 730) от състава 8-а авиогрупа на 5-а авиационна бригада от ВВС на Чили. Той е бивш холандски (борд J-141, сериeн номер 6D-131) сглобен от Fokker, от комплект 85-0141, доставен в Чили през октомври 2006 година. Както личи от обозначението е минал модернизация до Block 20 MLU.

Изтребител „Lockheed Martin F-16C Block 50 “ бордови номер 851, сериен номер 02-6030, местно означение VL-1 доставен на 14 март 2007 година, принадлежи на FACH Grupo 3(от състава 3-а авиогрупа)

Русия предлага на Аржентина три вертолета на кредит

29/03/12 08:15© aeronews.alle.bg
На FIDAE-2012 Русия е предложила договор за опцията от три вертолета "Ми-171Е" на ВВС на Аржентина. Първите два бяха доставени през декември 2011 година и Аржентина ги плати в брой. За следващите 3, Русия предлага кредит. Очаква се договора да бъде подписан до 1 април 2012 година.

ВВС на Казахстан са получили ремонтиран "Ми-26"

29/03/12 08:12© aeronews.alle.bg
ВВС на Казахстан са получили ремонтиран "Ми-26" от завода в Новосибирск. Извършена е модернизация на системите за свръзка и позициониране. Машината е постъпила в част 53975 в Алмати. Това е вторият вертолет "Ми-26" в Силите за въздушна отбрана от Въоръжените сили на Република Казахстан(СВО ВС РК). Първият беше приет през 2009 година.

Завърнаха се последните 10 души от РАГ в Южен Судан

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.